Svenska kyrkans centralstyrelses

skrivelse till kyrkomötet

1998:4

Vissa frågor rörande Svenska kyrkans gudstjänstböcker


CsSkr 1998:4


Skrivelsens huvudsakliga innehåll

1 Förslag till kyrkomötesbeslut

2 Författningsförslag

2.1 Förslag till kyrklig kun-görelse om alternativ lydelse av Herrens bön

2.2 Förslag till kyrklig kun-görelse om ändring i kyrkliga kun-görelsen (SKFS 1993:4) om användning av Svenska kyrkans gudstjänstböcker på andra språk än svenska

3 Herrens bön

3.1 Den ekumeniska översättningens tillkomst

3.2 Tidigare behandling i kyrkomötet

3.3 Den ekumeniska överläggningen 12 maj 1998

3.4 Överväganden och förslag

4 Provöversättning till finska av psalmer i Den svenska psalmboken

4.1 Bakgrund

4.2 Provöversättningen

4.3 Centralstyrelsens överväganden och förslag

5 Ytterligare översättningar av Svenska kyrkans guds-tjänst-böcker

6 Översyn av Svenska kyrkans gudstjänstböcker

Bilaga 1
Översyn av kyrkohandboken

Den liturgiska banken

Utvärdering av kyrkohandbokens användning

Det inklusiva språket

Översyn av evangelieboken

Utdrag ur Centralstyrelsens protokoll

First Page

Kyrkomötet Hemsidan för Kyrkomötet 1998 Ombudsmötet