Motion till kyrkomötet

1997:30

av Lars Ekblad
om alternativ formulering av Herrens bön

I kyrkohandboken 1986 (HB 86) införde kyrkomötet som första alternativ till Herrens bön översättningen från NT 81. Kyrkomötets önskan var att denna version skulle komma att bli den normala. Utvecklingen blev en annan, många har hållit fast vid den tidigare översättningen.

Under 1996-97 har den formuleringen till Herrens bön som framlagts av Sveriges Kristna Råd, som ett förslag till gemensam ekumenisk version, prövats i Svenska kyrkan.

Detta har lett till att många inte kan tänka sig att återvända till den äldre versionen. I de fallen borde det vara möjligt att få fortsätta med den ekumeniska versionen som ju endast på en punkt, i formuleringen av brödbönen, skiljer sig från NT 81.

Undertecknad hemställer därför om

att kyrkomötet beslutar att som alternativ till brödbönen i första alternativet till Herrens bön i HB 86 får brukas i formuleringen "Ge oss idag det bröd vi behöver".

Tysslinge den 19 juni 1997

Lars Ekblad

[Innehållsförteckning] [Motioner till Kyrkomötet]