Utsikt över kyrkogården i Kusmark, från kyrktornet
Foto: Holger Svensson

Kyrkogårdarna

I Kågedalens församling finns två kyrkogårdar - i Kusmark i direkt anslutning till kyrkan, och i Kåge på Öhn.

Panoramabilder

Ta en rundtur i 3D på kyrkogårdarna!

Kusmarks kyrkogård

Kåge kyrkogård

KUSMARKS KYRKOGÅRD

Foto: Maria Nilsson

Kusmarks kyrkogård togs i bruk 1931 och idag finns ca 1800 gravsatta där.
På den äldre delen finns ett område för gravsättning av urnor i urnlund.
På den nyare delen som togs i bruk 1999 finns även en minneslund. 

På Kusmarks kyrkogård finns även en askgravplats.

KÅGE KYRKOGÅRD

Kåge kyrkogård togs i bruk 1934 och idag finns ca 900 gravsatta.
Här finns även en minneslund . Under hösten 2003 togs den nya delen i bruk.
Där finns plats för gravsättning av urnor i urnlund och asklund, samt särskild gravplats för de som inte tillhör kristet trossamfund.