Gudstjänst

Gudstjänsten är centrum för församlingens liv. Där möter vi Gud i bön och bibelord, i sång och i nattvard. Vi möter också oss själva och varandra och får dela och ta emot vad Gud har att ge.

Foto: Linda Randgard

I församlingens kyrkor firas gudstjänst i regel varje söndag eller annan helgdag. Ibland inbjuds även till särskilda tillfällen under veckan. Vi vill erbjuda ett rikt och varierat utbud av gudstjänstformer med tradition och förnyelse, nära människan och nära Gud. Evangeliska fosterlandsstiftelsens (EFS) gudstjänstverksamhet är en integrerad del av församlingens utbud och planeras i samråd med församlingen.