Gravvård

Det är du som gravrättsinnehavare som har ansvar att se till att graven är vårdad. Men kanske bor du på annan ort eller har av någon annan anledning svårt att komma ut till kyrkogården. Då kan du få hjälp att sköta graven.

Vad ingår i avtalet?

Du har möjlighet att beställa skötsel av gravplats - plantering, vattning och att hålla den snygg och prydlig. När du tecknar avtal om gravvård så tillhandahåller vi följande tjänster:

  • Vår: Beredning, gödsling och plantering.
  • Sommar: Vattning, rensning och gödsling.
  • Höst: Städning och jordförbättring.

Ettårsavtal

Ett löpande avtal där du får en faktura varje nytt skötselår på den aktuella gravvårdsavgiften.

Avräkningsavtal

Du betalar in en summa och sedan dras varje år den aktuella skötselavgiften av från den summa du betalade in. Avtalet löper tills pengarna tar slut. Vi hjälper dig att göra en uppskattning över hur många år pengarna räcker. 

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen för beställning. Länken leder till Kyrkogårdsförvaltningen i Skellefteå landsförsamling, som sedan 1 januari 2014 handhar administrationen gällande våra gravar.

***************

Avtalstyper