Foto: Magnus Aronson /Ikon

Begravning i Kågedalens församling

När vi mister en anhörig ställs vi inför många frågor. Sorgen skapar kanske existentiella frågor, men så kommer också de praktiska om gravplats, gravrätt och gravskötsel. Begravningsgudstjänster hålls främst i kyrkorna i Kåge och Kusmark.

Vår förhoppning är att vad du än behöver hjälp och stöd med, så ska vi kunna bistå. Här nedan kan du söka dig vidare till mer specifika områden inom begravning och kyrkogård.