Foto: Magnus Aronson/IKON

Barn och familj

Att få barn, att bli förälder, är för många den största händelsen i livet. Men det kan också vara något som förknippas med osäkerhet och oro. Ofta väcks många frågor om livet, nuet och framtiden - både för sin egen del och för sitt barn.

Vi vuxna har en uppgift att ge barnen bra redskap till hjälp för att växa som människor.
Om ditt barn är döpt, så minns du kanske att vi som församling också har en uppgift att ge barnen en möjlighet att växa med i kyrkan - att visa vem Jesus är.

Jesus sa själv: Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. (Mark 10: 13-14)

Familjen - hur den än ser ut - är viktig för ditt barns trygghet.
Att vara familj kan vara svårt med alla de inre och yttre krav som finns på oss. Det finns en styrka i att vi som är föräldrar får dela med oss av det som är svårt och det som är våra glädjeämnen. Vi är ju bara människor - men tänk så bra om vi kan hjälpas åt att vara människor.

Vi hoppas att du kan hitta en plats där du tillsammans med oss
och andra kan känna dig som hemma - och vara människa.

Barn- och föräldraträffar

Här finns en plats att ses när du är hemma med små barn.