Musikverksamhet

Musiken är en av Guds gåvor till oss människor. Musiken förmedlar evangeliet i en annan dimension än det talade ordet. Därför är musiken alltid en viktig del av Kyrkans verksamhet.

I våra församlingar finns körer för alla åldrar och med olika inriktningar. Vi hoppas att du vill vara med och dela glädjen i körsången med oss. Eller kom och njut av musikgudstjänsterna! Där kan du möta allt från afrikansk musik, via jazz och country, till de klassiska mästerverken. Kyrkorummen är gjorda för vacker musik.

Våra kyrkomusiker: