Långaryds församlingskår

Långaryds församlingskår är en del av Svenska kyrkans lekmannaförbund som arbetar för att

  • samla kvinnor och män, föräldrar och barn samt familjer till gemenskap, engagemang och ansvarstagande i Svenska kyrkan
  • att främja kristen gemenskap och fördjupning i kristen tro
    och i kyrkans liv
  • att skapa opinion för kristen tro och kristna värderingar i samhällslivet
  • att vara en mötesplats inom kyrkan för samtal om kyrkans uppgifter och möjligheter
  • samt en positiv och engagerande syn på lekmannaskapet och är en röst för lekmän i Svenska kyrkan.

Välkommen med i vår glada gemenskap!

Vi träffas:

6 sept: Årsmöte Långaryds församlingshem

4 okt: Hyltebruks församlingshem

1 nov: Långaryds församlingshem

6 dec: Landeryds församlingshem

 

 

Ordförande Kerstin Göransson tel. 0345–130 25

Vice ordförande Göran Johansson tel. 0371–401 12

Sekreterare Bertil Larsson tel. 0371–402 22

Kassör Bo Larsson tel. 0371–461 21