Hongkong sunset
Foto: Anders Johansson

Svenska kyrkan i Kina, Hong Kong & Taiwan

Ingen präst på plats under våren 2021

Hej!

Jag vill på detta sätt berätta att Svenska kyrkan inte kommer att ha en präst placerad i Hongkong/Kina under våren 2021. Skälet till detta är pandemin, som hindrar oss från att kunna sända ut en präst så som var planerat. Vi beklagar detta.

Under våren 2021 ser vi över vår närvaro i regionen och kommer att återkomma så snart vi har möjlighet, om var en präst kommer att vara placerad i framtiden.

Under perioden nås präst via svenskakyrkaniutlandet@svenskakyrkan.se

Vi kommer regelbundet att erbjuda gudstjänster och morgonböner via digitala kanaler.

Informationen om detta publiceras via vår hemsida www.svenskakyrkan.se/iutlandet och via Facebooksidan Svenska kyrkan i utlandet https://www.facebook.com/svenskakyrkaniutlandet.

Hälsningar

Rickard Jönsson

Avdelningschef Svenska kyrkan i utlandet

 

Svenska kyrkan finns till för dig som är bosatt i Kina, Hongkong & Taiwan, eller bara är på genomresa.

Vi firar regelbundet gudstjänster i Shanghai, Peking och Hongkong, erbjuder dop, konfirmationsundervisning, kyrklig välsignelse över borgligt ingånget äktenskap, minnesstund/begravning samt enskilda samtal.

Svenska kyrkan har inga egna lokaler utan samverkar med lokala församlingar och svenska ambassaden.

Prästen är bosatta i Hongkong och reser varje månad till Peking och Shanghai, och en gång per termin till Taipei.

Du är varmt välkommen att ta kontakt!

 

 

Vill du ha mer information om det som händer i Svenska kyrka i Kina/Hongkong? VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA DIG TILL VÅRT E-POST UTSKICK. Kryssa i den stad som du önskar få information om: