Foto: Johannes Frandsen / IKON

Dopgudstjänst

Man kan alltid lägga till musik och/eller texter i den färdiga ordningen. Detta gör man i samråd med prästen och musikern.

Gudstjänsten

Gudstjänsten inleds med musik och vi sjunger en psalm tillsammans. I ett av inledningsorden läser prästen:

I dopet görs inte skillnad på människor.
Ingen är störst eller minst, först eller sist.
Alla är ett i Jesus Kristus.

Så frågar prästen om barnets namn och därefter följer en tackbön som inleds:

Gud, tack för livet som du ger oss.
Tack för (namnet).

Bibelläsning om när barn kom till Jesus och han tog emot dem. Så följer en bön, där vi ber att Gud befriar barnet från det som är ont och destruktivt och bevarar det i sin kärlek.

I bibeln läser vi om att Jesus uppmanade sina lärjungar att döpa. Så har vi döpt i den kristna kyrkan alltsedan dess.

Vattnet, en förutsättning för allt mänskligt liv, hälls i dopfunten och vi ber:

(O) Gud, vi tackar dig
för att du i dopets källa
låter det vatten strömma fram
som ger världen liv.

Tillsammans stämmer vi in i trosbekännelsen och därefter är vi framme vid själva dopet. Prästen döper barnet genom att säga och tre gånger ösa vatten över barnets huvud:

(Namnet), jag döper dig
i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Därefter säger prästen följande:

Livets Gud,
uppfyll (namnet) med din heliga Ande,
och hjälp henne/honom
att dag för dag leva i sitt dop.

Gudstjänsten fortsätter med Välkomnande, Förbön, Herrens bön och Välsignelsen och kan avslutas med Sändningsord.