Vuxenkörer

Musiken är ett viktigt inslag i gudstjänsten

Fridlevstads kyrkokör

(unga och mogna unga) Torsdagar :19.00-21.00  i Sockenstugan

Sjunger både traditionellt och nytt i olika genrer. Vi är delaktiga med sång i våra gudstjänster,  t.ex. tacksägelsedagen, alla helgons dag, advent.                                    Vi har också musikaftnar, åker på Sånger för livet , konserter och har väldigt roligt tillsammans  så  välkommen DU också.

Ledare Lena Lilja 0709-518 090

lena.lilja@svenskakyrkan.se

Prismakören

Prismakören  är en blandad kyrkokör.

Kören övar på torsdagar kl.18.30-20.00 varannan vecka i Sillhövda församlingshem(jämna veckor) och varannan vecka i Tvings församlingshem(udda veckor).

Kören sjunger i församlingens gudstjänster men även vid andra evenmang som tex Valborgsfirande mm.

Välkommen att vara med du också!

Ledare Gunnel Henrysson 0768-722 626

gunnel.henrysson@svenskakyrkan.se