Foto: m Aronsson IKON

Vigsel

Kärleken är tålmodig och god...

Ett välsignat bröllop
Att gifta sig oavsett om det är borgerligt eller kyrkligt har samma värde inför lagen. Men den kyrkliga vigseln är en gudstjänst med många symboler.

Och i Guds och alla vittnens närvaro lovar ni varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida i med- och motgångar. Vi ber tillsammans att Gud välsignar ert äktenskap och ber Honom ska finnas med er i både glädje och sorg.

Alla är välkomna att gifta sig i Svenska kyrkan, men minst en av er behöver vara eller bli medlem i Svenska kyrkan. Om någon av er tillhör en annan religion är inget hinder.

Ni behöver ett intyg om hindersprövning från skatteverket.

Ni behöver i god tid före vigseln beställa ett intyg om hindersprövning hos skatteverket. Det är också viktigt att tänka på att detta intyg gäller i fyra månader. Hindersprövningen är till för att kontrollera att det inte finns några hinder för er att gifta er.

 

I samtal med prästen kan ni bestämma kyrka eller annan plats
Kanske har ni funderat över i vilken kyrka ni vill gifta er, eller om vill ni vara på en helt annan plats och gifta er. Ni kan också önska att en speciell präst ska viga er.

Börja med att kontakta oss i församlingen.

Foto: J Carlström IKON

Det enklaste är att välja en kyrka i den församling där ni bor, och att den präst som är i tjänst viger er.

Sätt er personliga prägel på vigseln
Många par vill sätta sin egen prägel på vigseln genom att välja psalmer, musik och texter. På sidan vigselgudstjänst finns det några förslag.

Ett bibleord om kärleken: "Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den." [1 Kor. 13:4-7]

 

Vigseln är gratis

Det kostar inget att gifta sig i Svenska kyrkan i Sverige.

Foto: Hämtad från Svenska kyrkans bildarkiv

Men om ni skulle ha särskilda önskemål som medför extra kostnader för församlingen måste ni komma överens om dem med prästen och själva bekosta dem.
  

 Gifta sig utomlands