Kyrkoråd

Kyrkofullmäktige

Arbetarpartiet Socialdemokraterna:

Lennart Lindqvist

Morgan Mattsson

Anita Ivarsson

Eva Strömqvist

Ewy Svensson

Kerstin Jonasson

Ers. Anders Björkander

Ers. Monika Lilja

Centerpartiet:

Nils Jedhammar

Kerstin Holgersson

Ann-Sofie Mattsson

Gunilla Lennartsson

Emma Gudmunsson

Anita Johansson

Ers.Britt-Marie Havby

Ers. Berit Jedhammar

Ers.Anita Pettersson

Sverigedemokraterna:

Mariane Johansson

Helén Olsson

Emelie Johansson

Ers. Gunilla Melkersson

Ers. Jan Algö