Körmedlem som håller i en röd notbok.
Foto: David Beale, Unsplash

Körer

Musik ska byggas utav glädje... Kom och vad med och sjung i någon av våra körer.

Vuxenkörer

Musiken är ett viktigt inslag i gudstjänsten