Meny

Sorgegrupp

Ingen "För dig som förlorat en livskamrat-grupp" hösten 2019

Carl Johans-, Masthuggs-, Högsbo- och Oscar Fredriks församlingar kommer under hösten 2019 att ha sorgegrupp.

Vi har två grupper, för dig som förlorat en livskamrat och för dig som har drabbats av sorg tidigt i livet.

1. För dig som förlorat en livskamrat

Vid fem tillfällen träffas vi och delar minnen, saknad och hopp. Vi känner inte varandra och det kan kännas ovant att bli personlig med nya människor. Vår erfarenhet är dock att vi genom att mötas i en sådan här grupp kan få både tröst och kraft att hantera sorgen.

Vi bjuder på kaffe och något till.

Var och när

Du som förlorat en livskamrat kommer att träffas dagtid

Högsbo församlingshem, Bankogatan 61
onsdagar kl. 10.30–12:
Gruppen leds av Pontus Nilsen, präst och Lotti Sharif, präst.
Spårvagnshållplats: Axel Dahlströms torg (Högsbotorp)

2. FÖR DIG SOM ÄR I SÖRJANDE I YRKESVERKSAM ÅLDER.

Samarbete med Annedals församling.

Att genom dödsfall förlora en anhörig är en smärtsam upplevelse, ingenting blir sig likt igen. 

Den människa som du älskat och vant dig vid finns inte längre hos dig och även om man har stöd från familj och vänner kan det kännas bra att träffa och samtala med andra personer som är i samma situation och har gjort liknande erfarenheter.

I samtalsgruppen träffas vi ett antal gånger och där finns det möjlighet att dela med sig av sina tankar och känslor. Det upplevs ofta som befriande att förstå att man inte är ensam om att känna som man gör.

Plats: 

Guldhedsrummet i Guldhedskyrkan
Guldhedens kyrkbacke 2
Spårvagnshållplats: Doktor Fries Torg

Tid:

Torsdagar kl 18- 20 (ca). 31 oktober, 14, 28 november, 12 december, 9, 23 januari 2020 och 27 februari 2020. De första två gångerna är öppna och en möjlighet att prova på. 

Samtalsedare: Pierre Sund, präst och Anna Djurbäck, diakon.

Information och anmälan:

Anna Djurbäck tel. 031-731 86 18, anna.djurback@svenskakyrkan.se

Pierre Sund tel. 031-731 86 15, pierre.sund@svenskakyrkan.se

Senast 28 oktober.

 

 

Lotti Sharif

Lotti Sharif

Högsbo församling

Präst

Mer om Lotti Sharif

Präst

Pontus Nilsen

Pontus Nilsen

Oscar Fredriks församling

Präst

Jan  Elvmarker

Jan Elvmarker

Carl Johans församling

Präst

Annika Delemark

Annika Delemark

Masthuggs församling

Diakon

Mer om Annika Delemark

Annika har samtal (i grupp eller enskilt) och handlägger fondansökningar.