Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Burlövs församling Besöksadress: Kyrkogatan 4, 23234 Arlöv Postadress: BOX 174, 23222 ARLÖV Telefon:+46(40)6428900 E-post till Burlövs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Våra kyrkor och kyrkogårdar

Vi har två kyrkor i Burlövs församling: Arlövs kyrka och Burlövs gamla kyrka. Under sommaren har kyrkorna begränsade öppettider.

Öppettider i kyrkan

Du är alltid välkommen till våra kyrkor för att sitta ned en stund, tända ett ljus eller be. Arlövs kyrka och Burlövs gamla kyrka är som regel öppna mån-fre kl 10-16, och lör kl 12-16, sön kl 10-16 samt i anslutning till alla gudstjänster.

Klicka på bilden nedan för en virtuell rundvandring i Arlövs kyrka! 

Foto: Nina Björkman Klicka på bilden för en virtuell rundvandring i Arlövs kyrka! Länk till GoogleMaps.

Klicka på bilden nedan för en virtuell rundvandring i Burlövs gamla kyrka! 

Foto: Nina Björkman Klicka på bilden nedan för en virtuell rundvandring i Burlövs gamla kyrka! Länk till GoogleMaps.

Öppettider i kyrkan

Du vet väl om att du alltid är välkommen in till våra kyrkor för att sitta ned en stund, be eller för att tända ett ljus. Arlövs kyrka och Burlövs gamla kyrka är i allmänhet öppna mån-fre kl 10-16, samt i regel lör kl 12-16, sön kl 10-16 samt i anslutning till alla gudstjänster.

Arlövs kyrka

År 1900 invigdes Arlövs kyrka, ritad av arkitekten Alfred Arwidius. Kyrkan är uppförd i gult maskinslaget tegel i nygotisk stil med mönstrat skiffertak samt lister, portaler och fönsterinfattningar i sandsten från Övedskloster. År 2000, på sin hundraårsdag, återinvigdes kyrkan efter en omfattande invändig renovering, då man bland annat återställde den ursprungliga färgsättningen. Under 2005 installerades en ny orgel i norra korsarmen.

Adress: Kyrkogatan 4, 232 34 Arlöv.

GPS-koordinater WGS 84: Lat. 55.6351 Long. 13.0782

Här kan du lyssna på en ljudguide och se på ett bildspel för Arlövs kyrka:

 

Bild: Nina Björkman
Ljusbärare i Arlövs kyrka
Bild: Nina Björkman
Foto: Nina Björkman
Bild: Fotograf: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto
Bild: Fotograf: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto

Burlövs gamla kyrka

Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet. Den är byggd i romansk stil med metertjocka sandstensväggar och har sedan byggts till i olika etapper. Bland inventarierna märks framför allt altaruppsatsen från 1598 och predikstolen från omkring samma tid samt dopfunten från 1200-talet. 

Adress: Gamla Kyrkvägen 1, 232 91 Arlöv.

GPS-koordinater WGS 84: Lat. 55.6367 Long 13.1128

Här kan du lyssna på en ljudguide och se på ett bildspel för Burlövs kyrka:

Burlövs gamla kyrka
Bild: Nina Björkman
Bild: Fotograf: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto
Bild: Fotograf: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto

Du kan läsa mer i boken: Burlövs kyrka och dess omgivningar och dess präster under 1000 år, av Torsten Engholm.

Kontroll av gravstenar pågår

För att undvika olyckor då besökare eller personal kan komma till skada så genomför vi nu en kontroll av gravstenarnas säkerhet. De stenar som befunnits osäkra kommer att läggas ner.

Det kan vara förenat med allvarlig fara att sitta på, klättra på eller luta sig mot eller att försöka rubba gravstenar.

Om en sten blivit nedlagd kommer gravrättsinnehavaren att bli underrättad om detta via brev. I brevet kommer det att finnas information om hur och vilka åtgärder som ska vidtas.

Burlövs kyrkogårdsförvaltning
Telefon: 040 642 89 28/ tisdagar kl 10-12
E-post: lars.odeen@svenskakyrkan.se