Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Våra kyrkor och lokaler

De fyra medeltida kyrkorna är bygdens äldsta och mest
intressanta byggander, även för den som inte alls är kyrkligt intresserad. Dessa ligger geografiskt spridda,utanför Bro centrum och på landsbygden.

Församlingens kyrkor

På Prästvägen 6 i Gamla Bro ligger församlingsexpeditionen, ”Prästgården”, och verksamhetslokalerna ”Fagerlindska”  och ”Gula huset”. Där ligger också Bro kapell.

 I Håbo-Tibble ligger församlingssalen Kyrkstugan som främst används till barnverksamhet men även begravningskaffe och syverksamhet.