Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Medlemskap i Svenska kyrkan

nio skäl att vara medlem:

1. Musik
I kyrkorna hålls med jämna mellanrum konserter och musikgudstjänster.
Årets sommarmusik bjuder på ett stort utbud av högklassiga musikupplevelser. Som regel är det fri entré och öppet för alla.
Något som du som medlem bidrar till.

2. Själavård
Vid personliga kriser finns kyrkan där med präster och diakoner som har tystnadsplikt. Att få samtala om sitt inre liv, sina tankar och bekymmer kan ge helt nya perspektiv och möjlighet att gå vidare.

3. Diakoni
Genom kyrkans diakoni satsas det på dem som annars betraktas som svaga och andra som behöver hjälp i olika skeden av livet. Tillhör du Svenska kyrkan stöder du också denna viktiga verksamhet.

4. Krishantering
När det som inte får hända händer, finns kyrkan där som en trygg plats för många. Svenska kyrkan ingår även i kommunens krisberedskap.

5. Vigsel
Är den ena parten medlem är vigseln gratis i hemförsamlingen. Har båda lämnat kyrkan har ni inte rätt till kyrklig vigsel.

6. Begravning
Alla som bor i Sverige betalar en begravningsavgift som ger rätt till en begravningsplats, gravsättning, kremering, förvaring av stoftet, lokal utan religiösa symboler för begravningsceremoni samt skötsel av begravningsplatsens allmänna ytor. Den som tillhör Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift där begravningsavgiften ingår. I kyrkoavgiften ingår dessutom kostnaden för begravningsgudstjänst i kyrkan med präst enligt Svenska kyrkans ordning. Den som valt att stå utanför kyrkan och att enbart betala begravningsavgift har alltså inte rätt till begravningsgudstjänst i kyrkan.

7. Kyrkobyggnaderna
I Bro pastorat har vi inte mindre än fyra medeltida kyrkor. Tillhör du Svenska kyrkan bidrar du till att hålla kyrkorna i bra skick och ger efterföljande generationer möjlighet att se bygdens rika historia.

8. Barn- och ungdomsverksamhet
Kyrkan möter barn och ungdomar i miniorverksamhet, öppet husverksamhet, konfirmandgrupper m.m. Kyrkan vill vara medvandrare i en annars stökig värld och uppmuntra barnen att se sina individuella förmågor och lära sig att utnyttja dem.

9. Kultur och tradition
Tillhör du Svenska kyrkan bidrar du till att upprätthålla vissa speciella traditioner här i Sverige som adventsfirande, julotta, och skolavslutningar.
Genom SKUT, Svenska kyrkan i utlandet, kan även utlandssvenskar träffas och fira högtider och gudstjänster tillsammans eller bara prata en stund och läsa svenska tidningar. SKUT riktar sig också till svenska turister, au pair-ungdomar m.fl.