Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Bro församling Besöks- och postadress: Prästvägen 6, 19730 Bro Telefon: +46(8)58480880 E-post till Bro församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Körverksamhet

Att sjunga är en del av livet. Roligt och hälsobefrämjande. Att sjunga i kör kostar ingenting. Välkommen!

I Bro församling finns ett flertal körer. Det kostar ingenting att sjunga i kör. Det går bra att anmäla sig via församlingsexpeditionen 08 -584 808 80 eller via Bro församling

Körledare är Denise Engman och Yvonne Andersson.

BRO KYRKOKÖR
Övar på tisdagar kl 19.00 i Bro kapell, Prästvägen 6
Körledare Denise Engman

KÖREN SÅNGGLÄDJE
Övar på tisdagar kl. 13.30 i Bro kapell på Prästvägen och avslutar med kaffe och kaka. Körledare Denise Engman

KÖREN SING IT
Övar på torsdagar kl. 18.30 i Bro kapell på Prästvägen 6. Körledare Yvonne Andersson

BARNKÖRSVERKSAMHETEN
Bro barnkör - ingår den här terminen i Bro miniorgrupp. Körledare Denise Engman

Håbo-Tibble barnkör - ingår den här terminen i Håbo-Tibble miniorgrupp. Körledare Yvonne Andersson