Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Dop
Dopet är en högtid - både för den som döpts och för familjen, vänner och församling.

I centrum för dopgudstjänsten står samhörigheten med Gud, båda här och i himlen. Läs mer m dop här.

 

Konfirmation

Vad du tror, vad som är viktigt för dig och vad du vill med ditt liv kan bara du ta ansvar för. Det första du kan göra är att fråga. Att söka dina egna svar. Att helt enkelt konfirmeras.
Ordet konfirmation kommer ifrån det latinska ordet "confirmare"
som betyder bekräfta. När vi döps lovar Gud att vara med oss.
I konfirmationen påminns vi om löftet från Gud.
Är du inte döpt, kan du komma till konfirmationsträffarna ändå,
och döpas under konfirmandtiden.
Du kan delta i konfirmandarbetet utan att ha bestämt dig
för om du ska konfirmeras. I konfirmationen blir du bekräftad som person.

Läs mer om konfirmation här.
 

Vigsel

"Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den"

- Höga visan 8:6-7

Läs mer om vigsel här.

 

Begravning

Vi håller begravningsgudstjänst för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Men begravningsgudstjänsten är också något att hämta kraft ur.

Läs mer om begravning här.