Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni

”Diakoni är uppdraget i kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer. ”

Välkommen att höra av dig:
- När Du vill tala med någon om svåra saker.
- När Du behöver någon som lyssnar.
- När Du känner oro och vill dela den.
- När något går snett.
- När livet har rört ihop sig.
- Om Du behöver få hjälp med att pröva nya vägar.
- Om Du behöver prata med någon annan om Dig själv.
- Om Du vill veta mer om kristen tro.

Diakonerna har liksom präster och biskopar skjorta med ett vitt ”frimärke” under hakan. Diakonernas skjorta är alltid grön.

Diakonerna i Svenska kyrkan känns igen på sina Diakonemblen.  Det är i form av ett kors. Jesus Kors omslutet av en cirkel. Gud som håller hela världen och i mitten av korset en duva med en olivkvist i näbben - hoppet om liv.

”En diakon ska uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd, ge kristen fostran och undervisning i tron, i församling och samhälle, vara ett barmhärtighetens tecken och i allt tjäna Kristus i sin nästa”En diakon ska leva som Kristi tjänare och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek.Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen”