Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn och familj

Bild: Magnus Aronson/IKON

BRO – Prästvägen 6

Barn

BARNKÖR åk 2-3  I Kapellet – onsdagar 16.15–17.00
Anmäl barn i åk 2-3 och som vill sjunga i kör till bro.forsamling@svenskakyrkan.se Ingen avgift

BARNKÖR åk F-1  I Kapellet – onsdagar 17.15–18.00
Anmäl barn i åk F-1 och som vill sjunga i kör till bro.forsamling@svenskakyrkan.se Ingen avgift

Har ni frågor om barnkörerna kontakta kantor Yvonne Nellvik.