ACT Corona

Hur stannar man hemma utan något hem?

Kriser hanteras bäst gemensamt
En global pandemi kräver globala lösningar. I en kris som drabbar oss alla i olika utsträckning blir det tydligare
än någonsin att vi lever under samma himmel, men att våra villkor för att bekämpa pandemin ser väldigt olika ut.
Tillsammans kan vi sprida medmänsklighet och hopp! De senaste månaderna har Act Svenska kyrkan i nära
samråd med partners sett över hur de verksamheter vi stödjer påverkas av coronaepidemin. Tillsammans har vi
gått igenom vad som kan göras för att minimera smittspridning, stödja insatser för att hantera sjuka och för att
kunna fortsätta det långsiktiga utvecklingssamarbetet under olika restriktioner.
Stoppa spridningen av coronaviruset
Coronaviruset skapar kaos i stora delar av världen och människor som lever i utsatthet drabbas hårdast.
Smittspridningen i samhällen med få resurser och dåligt rustad sjukvård kommer att få katastrofala följder.
Act Svenska kyrkan uppmanar nu till gåvor för insatser som:
• Delar ut tvål och rengöringsmedel till skolor i Sydsudan.
• Stödjer barn och ungdomar som drabbas av stängda skolor i flyktingläger i Kenya.
• Sprider information om viruset på olika språk i flyktingläger i Myanmar.
• Delar ut matpaket till palestinska familjer som förlorat sin inkomst i Betlehem.
Vi finns på plats innan, under och efter krisen
Det är lätt att vända sig inåt i en global kris. Men vi måste i alla lägen tänka både kort- och långsiktigt, både lokalt
och globalt. Act Svenska kyrkan är med och räddar liv på platser där handtvätt och social distansering överhuvudtaget
inte är möjliga. Människans förmåga att gemensamt hantera kriser är stor. Efter den akuta fasen måste det
också finnas stöd för att orka leva vidare. Drama, gemensam matlagning, fotbollsträning, säkra lekplatser och samtalsgrupper
är exempel på psykosociala insatser din gåva bidrar till. I en kris som drabbar oss alla i olika utsträckning,
oavsett var i världen vi befinner oss, blir det tydligare än någonsin att vi alla lever under samma himmel.
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/act/corona