Utlandspersonal i Afrika

 
Else Berglund utsänd till Kenya

Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Else Berglund

Else är utsänd till Kenya för att samordna flyktingprogrammen i östra Afrika. Hon stöder Svenska kyrkans samarbetspartners i deras arbete och arbetar för ett psykosocialt förhållningssätt i flyktingmottagandet. 

Else är utsänd av Linköpings stift. 

Mejladress till Else Berglund

 Herman Hallonsten utsänd till Sydafrika

Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Herman Hallonsten

Herman Hallonsten arbetar från hösten 2014 i Sydafrika med att konsolidera och kvalitetssäkra mammamentormodellen och också stödja de liknande verksamheter som startats i Etiopien och Swaziland. Han ska även arbeta med hälso- och genusfrågor. 

Herman är utsänd av Uppsala stift.

Mejladress till Herman Hallonsten

 
Anders Göranzon är utsänd som universitetslektor till Pietermaritzburg i Sydafrika under tre år från januari 2013.

Foto: Magnus Aronson/IKON

Anders Göranzon

Anders Göranzon är utsänd i tre år, från januari 2013, för att arbeta som lektor i teologi vid universitetet i Pietermaritzburg i Sydafrika, Anders är utsänd från Växjö stift.

Inför utresan Intervjuades Anders och hans fru Kristina i bland annat TV4 och P4. Länkar se ovan!

Följ Anders Göranzons blogg!

Mejladress till Anders Göranzon

Kristina Göranzon är utsänd som kontaktperson för kyrkorelationer i södra Afrika under tre år från januari 2013.

Foto: Magnus Aronson/IKON

Kristina Göranzon

Kristina är utsänd som kontaktperson för kyrkorelationer i södra Afrika,under tre år från januari 2013.

Hon kommer bland annat att fungera som ett stöd för vänstiftsrelationer mellan Svenska kyrkan och stift i södra Afrika. Hon bor i Pietermaritzburg i Sydafrika. Kristina är utsänd från Växjö stift.

Kristina och hennes man Anders har intervjuats i  TV4 och   P4

Följ Kristina Göranzons blogg

Mejladress till Kristina Göranzon.  

Anette Murless, utsänd till Tanzania.

Foto: Magnus Aronson/IKON

Anette Murless

Anette Murless abetar med ekoturism och matproduktion inom nordöstra stiftet av Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania. Hon är från Strängnäs stift.

Mejladress till Anette Murless.

Alternativ mejladress. 

Läs artiklar om Anettes och hennes man Peters arbete med biodling och återplantering av regnskog.

Foto: Magnus Aronson/IKON

Peter Murless

Peter Murless arbetar med jordbruksutveckling och självförsörjning i Lushoto i nordöstra stiftet av Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania.

Han är från Strängnäs stift.

Kontakta Peter Murless via Anette Murless

Se länk till artiklar om biodling och regnskog här ovan!

Elisabeth Målqvist är präst och kommer att arbeta med mödra- och barnhälsovård i Swaziland.

Foto: Magnus Aronson/IKON

 

Elisabeth Målqvist

Elisabeth är utsänd till Swaziland för att arbeta med mödra- och barnhälsovård enligt mentormammamodellen.

Elisabeth är utsänd från Uppsala stift.

Elisabeth och Mats Målqvist intervjuas i Upsala Nya Tidning inför resan till Swaziland.

Elisabeth Målqvists mejladress.

Mats Målqvist är läkare och ska vara med och bygga upp ett projekt för barn- och mödrahälsovård i Swaziland.

Foto: Magnus Aronson/IKON

Mats Målqvist

Mats är läkare och utsänd till Swaziland för att fortsätta arbetet med den mödra- och barnhälsovård enligt mentormammamodellen.

Mats är utsänd från Uppsala stift.

Mats och Elisabeth Målqvist intervjuas i Upsala Nya Tidning inför resan till Swaziland.

Mats Målqvists mejladress.

Läs Mats Målqvists blogginlägg >>

 

 
Dag Oredsson, utsänd teolog till Arusha i Tanzania.

Foto: Magnus Aronson/IKON

 

Dag Oredsson

Dag Oredsson är teolog och utsänd till universitet Makumira i Arusha,Tanzania.

80 procent av tiden utbildar han studenter och 20 procent arbetar han med ett utbyte med Svenska kyrkans präst- och diakonutbildning. 

Dag är utsänd av Uppsala stift.

Mejladress till Dag Oredsson.

Ingrid leRoux är läkare och leder hälsovårdsprojektet Philani i Kapstaden.

Foto: Ulrika Lagerlöf/IKON

Ingrid le Roux

Ingrid är läkare och leder  mentormammaprojekteti Kapstaden i Sydafrika. Via länken ovan kan du se en film där Ingrid le Roux berättar.

Ingrid kommer från Västerås stift.

Läs Ingrids blogginlägg om maktlöshet som kan förvandlas till hopp.

Mejladress till Ingrid le Roux.   

Alternativ mejladress till Ingrid le Roux  

Anna-Maria Sandström är biståndshandläggare och blir Svenska kyrkans kontaktperson gentemot ett tiotal samarbetspartner i regionen.

Foto: Magnus Aronson/IKON

Anna-Maria Sandström

Anna-Maria Sandström är Svenska kyrkans regionala representant på Afrikas horn. 

Hon är stationerad i Nairobi, Kenya, och arbetar med partner och projekt i Kenya, Sydsudan, Etiopien, Eritrea och Somalia. 

Anna-Maria Sandströms mejladress.

Peter Svensson är kontaktperson för Svenska kyrkan i Södra Afrika. Han bor i Pretoria och är utsänd på tre år från augusti 2011.  Han kommer från Helsingfors.

Foto: Ulrika Lagerlöf/IKON

Peter Svensson

Peter är utsänd av Svenska kyrkan som samordnare för södra Afrika.

Han bor i Pretoria  i Sydafrika och är utsänd på tre år.
Han är vanligtvis bosatt i Helsingfors.

Mejladress till Peter Svensson.

Hanna är arbetsterapeut och arbetar på Centre for Mentally Challenged Children, som drivs av Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus.

Foto: Ulrika Lagerlöf/IKON

Hanna Toll

Hanna är arbetsterapeut och arbetar med med Mekane Yesuskyrkans projekt för att prostituerade kvinnor och deras barn ska få ett bättre liv. Etiopien.  Hon kommer från Växjö stift.

Mejlladress till Hanna Toll

Torbjörn är präst och arbetar som lärare i teologi vid Mekane Yesus Theological Seminary i Mekanissa och på en ekumenisk högre teologisk utbildning, Ethiopian Graduate School of Theology i Addis Ababa, Etiopien.

Foto: Ulrika Lagerlöf/IKON

Torbjörn Toll

Torbjörn Toll är präst, kontaktperson för Svenska Kyrkan och lärare vid Ethiopian Graduate School of Theology, Addis Abeba, Etiopien.  

Han kommer från Växjö stift.

Läs Torbjörn Tolls blogginlägg När rampljuset slocknat finns vi kvar.

Mejladress till Torbjörn Toll.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//