Välkommen till Vindelns församling

Skapad: 2011-05-30 10:45:00

Foto: Mats Renman

Gud, från ditt hus, vår tillflykt, du oss kallar ut i en värld där stora risker väntar. Ett med din värld så vill du vi skall leva. Gud gör oss djärva!
Ge oss din blick för dolda möjligheter. Ge oss fantasi att finna nya medel, Gud, i din tjänst för fred och bröd åt alla. Gud, gör oss kloka. Sv.Ps. 288

Högmässa med dop

Skapad: 2015-04-07 08:48:00

Söndag 19 april kl 11.00 firas högmässa i Vindelns församlingsgård. Temat är ”den gode herden” I den här högmässan är det även ett dop och söndagskola. Per-Ivan Palm, Erika Forsvall m.fl. Efteråt inbjuds till kyrkfika. Välkomna!

Söndagsskola med skoj

Skapad: 2015-03-09 09:13:00

Välkomna till söndagsskola! I gudstjänster med söndagsskola har barnen en egen stund tillsammans med söndagsskoleledarna. Stora och små inleder gudstjänsten tillsammans och medan de vuxna lyssnar till bibeltexter och predikan får barnen utforska just den söndagens budskap på sina villkor, med sång, lek och olika pyssel. Tillsammans har de också en liten andakt. När de är klara ansluter de till de vuxna igen. 

Kommande söndagar med söndagsskola är 19 april och 17 maj.

Läs mer om söndagsskolan >>> 

Öppet hus i Vindeln 22 april

Skapad: 2010-12-28 13:20:00

Margareta Olivius - sjukvårdslärare i Tanzania ”Om arbete och vardag”. Öppet hus i Vindelns församlingsgård onsdag 22 april kl 12.00. Tomas Sandström, Benneth Wållberg. Välkomna!

Gudstjänst

Skapad: 2012-03-19 09:25:00

Väkomna till lördagsgudstjänst 25 april kl 18.00 i Vindelns församlingsgård. Per-Ivan Palm. EFS ansvarar

Vän i Vindeln

Skapad: 2015-04-14 13:19:00

Människor är nyfikna på varandra och varandras kulturer – Vän i Vindeln är ett stöd på vägen i detta. Projektet syftar till att nyanlända skall få ett större socialt nätverk, en förståelse för och inkluderas i det svenska samhället. Avsikten är också att ett ömsesidigt utbyte där redan bosatta Vindelbor skall få nya bekantskaper bland och lära känna nya kulturer och traditioner. Läs mer här i en powerpointpresentation >>>

Fredrik funderar

Skapad: 2014-10-29 15:27:00

Fredrik funderar vidare. April månads funderingar finner du här >>>

Vindelns församling

Besöksadress:
Storvägen 53
92231 Vindeln
E-post:
Telefon:
+46(933)10029
Webbadress:
http://www.svenskakyrkan.se/ vindeln
Våra kyrkor:

Predikoturer

Högmässa med dop och söndagsskola
2015-04-19 kl: 11:00-12:00
Vindelns församlingsgård
Mer information
Söndagsmässa
2015-04-19 kl: 18:00-19:00
Skivsjö kapell
Mer information
 
 
 

Skapad: 2011-02-28 11:05:00

Här hittar du oss på Facebook:
Besök vår församlingssida >>>
Liten & stor i Vindeln >>>
Liten & stor i Granö >>>
Liten & stor i Tvärålund >>>

Församlingens månadsblad

Skapad: 2010-08-12 00:00:00

Här hittar du månadsbladet för april >>>  och tidigare månadsblad >>>

Dagens bibelord

 

//