Välkommen till Uppsala stift

Uppsala stift är både ett geografiskt område och en organisation i Svenska kyrkan. I området Uppsala stift finns mellan två och tre tusen anställda, cirka fyra tusen förtroendevalda och en mängd volontärer. Tillsammans lyfter vi Svenska kyrkan i Uppsala stift genom närvaro, öppenhet och hopp.

Skapad:2014-04-01 13:48:00

Välkommen till den fjärde Teologifestivalen som går av stapeln 6-8 februari 2015! Tillsammans skapar vi en unik mötesplats för alla som på något sätt är intresserade och nyfikna på det teologiska samtalet. Teologifestivalen äger rum utifrån övertygelsen att vi alla är teologer och att teologin är en skapande kraft, alldeles nödvändig för jordens överlevnad.

Köp din festivalbiljett redan nu

Foto: Rose-Marie Rönnblom

Skapad:2014-04-07 15:49:00

Biskop Ragnar Persenius besökte Gävle Maria församling för visitation i april 2014. Här kan du läsa hans visitationstal från den 6 april, och även se ett bildspel från besöket.

Biskop Ragnars visitationstal i Gävle Maria församling 6 april 2014

Foto: Uppsala domkyrkoförsamling

Erik den heliges relikskrin öppnas

Erik den heliges skrin i Uppsala domkyrka öppnas efter påsk. Forskare ska ta prover på benen i skrinet och Sveriges äldsta kungakrona ska tas fram för att kunna visas upp för allmänheten i utställningen ”Himlen är här”.

Mer om reliker och kungakrona

Foto: Per Hård af Segerstad

Skapad:2014-02-18 17:27:00

I år fyller stiftsgården i Undersvik 70 år! Det vill vi fira genom att dela våra berättelser med varandra. Vad betyder stiftsgården för dig? Har du minnen, känslor och tankar som du vill dela? Vi vill gärna höra din berättelse.

Berätta om ditt Undersvik!

Foto: Magnus Aronson / IKON

Skapad:2014-03-20 16:26:00

Tro är något djupt personligt som inte kan vägas, mätas eller bedömas. Ibland är det lätt att tro, ibland väldigt svårt. Församlingen finns både för den som tror och för den som tvivlar och kan vara en plats där förvissningen om att livet har en mening växer sig stark.

Tro och livsfrågor

Dagens bibelord

Månadens bön för den världsvida kyrkan

Skapad: 2014-02-24 15:40:00

På den här platsen finner du ett böneämne med koppling till den världsvida kyrka vi är en del av. Ämnet byts varje månad och relaterar antingen till någon av våra vänrelationer eller till de medarbetare som från någon av stiftets församlingar sänts ut till tjänst i världen.

April

Vi ber för Kristina och Anders Göranzon, utsända att stödja Svenska kyrkans vänrelationer i Södra Afrika, däribland ELCZ i Zimbabwe.

"Gud, hjälp oss att verkligen våga dela med oss av glädje och sorg, utmaningar och arbete tillsammans med våra vänstift. Låt oss bli riktiga vänner som har ärliga samtal. Ge oss varandras ögon och perspektiv för att se och upptäcka positiva och negativa saker i vår egen kyrka. Hjälp oss att arbeta för ett ömsesidigt beroende och utbyte. Låt oss i Svenska kyrkan tillsammans med våra vänstift arbeta för att bekämpa orättvisor och fattigdom och stödja varandra."

Mer om de utsända Kristina och Anders Göranzon.

Kontaktuppgifter

Skapad: 2014-02-24 15:28:00

Postadress
Box 1314, 751 43 Uppsala

Besöksadress
Dragarbrunnsgatan 71, Uppsala

E-post
uppsalastift@svenskakyrkan.se

Telefon
018-68 07 00 (vxl)
08:00-16:00 (fredagar till kl. 15)

Fler kontaktuppgifter

//