Uppsala domkyrka

Foto: Uppsala stift

Foto: Miriam Arrebäck (Dalman) och Åke Paulsson (Mogren)

Skapad:2015-08-25 16:34:00

Söndag 6 september viger ärkebiskop Antje Jackelén domprost Johan Dalman till biskop för Strängnäs stift och stiftsadjunkt Mikael Mogren till biskop för Västerås stift i Uppsala domkyrka.

Läs mer om biskopsvigningen

Foto: Johan Nilsson

Skapad:2015-09-02 23:37:00

Panelsamtal i Katedralkaféet tisdag 8 september kl 18.00 då representanter för kyrkan och andra ideella aktörer samtalar om tiggarnas situation ur ett kristet perspektiv.

Läs mer

Foto: Johan Nilsson

Skapad:2015-08-24 16:04:00

På kyrkstämman berättar församlingsrådet om den nya församlingsinstruktionen "Tillsammans för livet" för Uppsala pastorat. Kom och samtala om hur församlingens verksamhet ska utvecklas.

Läs mer om kyrkstämman

Foto: Verbum

Skapad:2015-09-02 11:42:00

I höst finns tre nyheter i domkyrkan klockan 17.30: ekumenisk vesper (aftonbön) på måndag, mässa "after work" på tisdag och torsdagsbön med Frälsarkransen. Samtidigt återgår vi till normala tider för middagsbön, morgonmässa och själavård.

Läs mer

Foto: Johan Nilsson

Skapad:2015-08-20 10:54:00

En del älskar det, andra inte. Men faktum är att det är bra för hälsan att fira gudstjänst enligt ny brittisk forskning. De kyrkor som ökat mest i landets gudstjänststatistik är dessutom två i vår stad på samma berg. Gissa vilka?

Läs mer om hälsosamt firande
Glada och nyfikna elever utforskar domkyrkorummet i utställningen Glänta.

Barn hittar alltid något att utforska i kyrkan. Foto: Henrik Viberg

Skapad:2015-07-21 12:52:00

Gå på safari bland djuren i domkyrkan, leta efter figurer och filurer och hitta runt med hjälp av karta och bildledtrådar. I Skattkammaren finns riktiga kungakronor och guldtyger.

Läs mer inför barnens besök

Foto: Johan Nilsson

Skapad:2015-02-17 16:38:00

Är du ny i Sverige? Eller har bott här länge men vill få mer flyt i svenska språket? Varje måndag får man träna svenska tillsammans med andra i Katedralkaféet.

Läs mer om språkträningen

Foto: Johan Nilsson

Skapad:2015-09-03 00:08:00

Torsdag 10 september är det WHO:s världsdag för suicidprevention. Då är det en särskild minnesgudstjänst i domkyrkan för dem som tagit sitt liv och för alla sörjande som lämnats kvar.

Läs mer om minnesgudstjänsten

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2015-08-12 18:09:00

Du som är mellan 20 och 30 år, följ med på upptäcktsresa i kristen tro! Go to gate 15 september kl 18.00.

Läs mer om Kristen tro 20-30

Foto: Gunilla Leffler

Skapad:2015-08-20 08:53:00

Nu startar Svenska kyrkans öppna verksamheter för yngre barn med föräldrar. Öppen betyder att man inte måste anmäla sig – det är bara att komma. Här finns hela listan med öppna förskolor.

Läs mer
Skapad:2011-09-19 10:35:00

Uppsala domkyrka reser sig stolt över stadskärnan. De två tornen går att se från stora delar av den omkringliggande landsbygden.

Läs mer om hur du hittar hit med bil, tåg, buss, flyg eller till fots.

Foto: Ida Ingerholt

Skapad:2010-05-21 17:00:00

Presenter till den du vill visa omtanke, sakerna du själv vill ha - de finns i Katedralbutiken i domkyrkan. Här finns också souvenirer så att ditt besök räcker lite längre.

Läs mer om Katedralbutiken

Foto: PMB media

Skapad:2013-05-29 14:42:00

Kyrkoåret har nu nått Trefaldighetstiden, som pågår fram till och med Domssöndagen i november. Trefaldighetstidens inledning är precis som i naturen en tid för växande, men här handlar det om det kristna livet.

Läs mer om Trefaldighetstiden

Språk / languages

Skapad: 2011-12-05 16:45:00

Uppsala domkyrka

Idag i Uppsala domkyrka

Se till mig som liten är, utställning om barnfattigdom och diakoni
2015-09-05 kl: 08:00
Domkyrkan
Mer information
Guided tour in English, free
2015-09-05 kl: 12:30
Domkyrkan
Mer information
Middagsbön
2015-09-05 kl: 12:45
Domkyrkan
Mer information
Vesper inför biskopsvigning
2015-09-05 kl: 18:00
Domkyrkan
Mer information
Se till mig som liten är, utställning om barnfattigdom och diakoni
2015-09-06 kl: 08:00
Domkyrkan
Mer information
Mässan flyttad till Helga Trefaldighets kyrka
2015-09-06 kl: 08:30
Domkyrkan
Mer information
Högmässa med biskopsvigning
2015-09-06 kl: 11:00
Domkyrkan
Mer information
Visning av domkyrkan
2015-09-06 kl: 12:30
Domkyrkan
Mer information
Kyrkstämma
2015-09-06 kl: 13:00
Domkyrkan
Mer information
Visning av Skattkammaren
2015-09-06 kl: 13:30
Domkyrkan
Mer information
 
 
 

Uppsala domkyrka 360°-bilder

 

 

 

 

 

//