Välkommen till TYRINGE PASTORAT!  

Tyringe pastorat består av Tyringe församling, Västra Torups församling och Röke församling. Hörja, Matteröd och Finja tillhör Tyringe församling.  Här på webbsidan finner du information om gudtjänster, gruppverksamheter & evenemang. Önskar du komma i kontakt med kyrkans personal, hittar du kontaktuppgifter under Personal i vänstermenyn. Expeditionens öppettider ser du i högerspalten.  Välkommen! 

kyrka

Foto: svenskakyrkan.se/fotoweb

Skapad:2010-11-17 11:05:00

Här kan du läsa mer om det som händer den närmaste veckan i Tyringe- Västra Torup och Röke församling.

Kommande Gudstjänster och samlingar
Skapad:2014-04-22 15:31:00

Hela hösten 2014 sker extra satsning i Tyringe pastorat med anledning av insamling till "Världens Barn". Det blir flera aktiva satsningar där du kan vara med att vandra, cykla, springa, sjunga och ta del av kulturkväller där du samtidigt får möjlighet att ge ett bidrag till insamlingen. Vår förhoppning är att vi tillsammans ska bidra med en generös satsning för Världens Barn!

Läs mer

Foto: svenskakyrkan.se/fotoweb

Skapad:2011-09-08 08:40:00

Vandra för VÄRLDENS BARN! Den 21 september blir det pilgrimsvandring med vandringssträckor mellan 3-17 km. Vandringarna går från någon av pastoratets kyrkor eller kapell och till Hörja kyrka. Vi bjuder på fika i Hörja församlingshem och därefter en avslutande Gudstjänst i Hörja kyrka. Kollekt och frivillig avgift för serveringen går oavkortat till insamling för Världens barn.

Läs mer om Pilgrimsvandring
Skapad:2014-09-04 15:26:00

Söndagen den 28 september arrageras en kulturkväll som bjuder på sång och musik med visor i Bellmanstil! Gratis biljetter kan hämtas på pastorsexpeditionen i Kyrkans hus, Tyringe.

Läs mer om Kultur för Världens Barn
Diakoni

Diakoni Foto: svenskakyrkan.se/fotoweb

Skapad:2010-07-08 17:30:00

I kyrkans diakonala verksamheter vill vi på olika sätt kunna ge stöd för den enskilda människan.

Här kan du läsa mer
Välkommen till Stjärnan!
Skapad:2010-12-21 18:55:00

den lilla verksamheten med STORT hjärta! Stjärnan har en kristen profil och är öppen för alla.

Läs mer om Stjärnans förskola & fritidshem

Foto: Mikael Hedlund

Skapad:2011-08-22 12:05:00

Välkomna till en ny termin tillsammans med barn och familjer i Tyringe pastorats barnverksamhet. Här finns möjlighet att delta i en eller flera aktiviteter med olika inriktning för alla åldrar.

Barnverksamhet
svenskakyrkan.se/fotoweb

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYRINGE PASTORAT

Skapad: 2013-08-21 16:23:00

Besöksadress: Johan Ullbergs gata 10, Tyringe. 

Telefontid vardagar kl 10-12, tfn 0451-555 50 (Fax: 0451-55551)

Exp öppet tisd-tors kl. 10-12  

e-post: tyringe.pastorat@svenskakyrkan.se          

Kyrkogårdsärende:

Frågor kring kyrkogårdarna, gravrätter, skötselavtal etc.

Anders Håkansson, tfn 55569   mobilnr: 0706-57 76 04     anders.hakansson@svenskakyrkan.se

Nås säkrast på telefon måndagar och onsdagar

 Bokningar:

Bokningar av dop, vigsel, begravning, lokaler etc.

Chatarina Caesar,                        tfn 555 72                       chatarina.caesar@svenskakyrkan.se

 Kyrkoherde:

Sara Ericsson, tfn 55552             mobilnr: 0707-52 09 54                sara.ericsson@svenskakyrkan.se

 Församlingsvärdinna:

Praktiska frågor kring dina bokningar, servering etc.

Ia Olsson,tfn 555 60

 Förskolechef:

Frågor kring Stjärnans förskola & fritidshem.

Pernilla Åkesson,tfn 55561  mobilnr: 0702-82 69 50      pernilla.akesson@svenskakyrkan.se

 

 

 

 

 

 

Dagens bibelord

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig. Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.

Jag heter:

Jag vill vara anonym:

Min bön:
Vad är 1 + 3 ?

 

//