Rules of Life - möt Affirming Catholicism

Välkommen till en konferens som vill bidra till en fördjupad kunskap om våra gemensamma andliga källor och hur vi kan tolka dessa idag. 2-4 maj 2012 i Strängnäs

Affirming Catholicism är en rörelse inom den Anglikanska kyrkan som ser som sin uppgift att inspirera och stärka det anglokatolska arvet i den tid vi lever i och med de utmaningar vi möter som kristna idag. Rörelsen har funnits sedan början av 90-talet och har bland andra haft ärkebiskop Rowan Williams bland sina tillskyndare.

Affirming Catholicism vill lyfta fram de trons källor som hjälper oss att leva helt och tillitsfullt i omsorg om varandra och skapelsen, och tolka dessa utifrån nya förutsättningar. Man ser också som sin uppgift att stärka banden mellan lekfolk och vigda.

Arbetet bedrivs inom fem huvudområden och för dessa har man också angett riktlinjer och förhållningssätt: gudstjänst (worship)  spiritualitet (spirituality), socialt engagemang (social transformation), inklusivitet (inclusivity) och pastoral tolkning (theological method).

Det är dessa ”Rules of Life” som kommer att fokuseras under konferensen i maj.
Presentation av gästerna från England hittar du här.

Syfte: Konferensen vill bidra till en fördjupad kunskap om våra gemensamma andliga källor och hur vi kan tolka dessa idag.
Målgrupp: präster, diakoner och andra intresserade i mån av plats.
Tid: 2-4 maj 2012
Konferensen startar 10:00 den 2 maj och avslutas med lunch 4 maj.
Detaljerat program klart januari 2012.
Plats: Strängnäs
Konferensavgift: 1600 kronor
(Boende ingår inte. Hotell eller annat boende bokas på egen hand. Lista på hotell i Strängnäs med omnejd hittar du här)

Anmälan till Anna S Wikell: anna.soderstrom.wikell@svenskakyrkan.se
Sista anmälningsdag 15 april.

Varmt välkommen!

Vill du läsa mer om rörelsen finns utförlig information på hemsidan: www.affirmingcatholicism.org.uk

Medverkande

Worship
Michael Perham, Bishop of Gloucester

Spirituality
Stephen Conway, Bishop of Ely

Social transformation
Tim Thornton, Bishop of Truro,

Theological Method
Reverend Canon Dr Charlotte Methuen, Glasgow

Inclusivity
Reverend Jonathan Clark

Övriga medverkande:
Direktor Leif Nordenstorm
Domprost Johan Dalman
Revd Canon Perran Gay
Biskop em. Caroline Krook
Biskop Hans-Erik Nordin

Presentation av gästerna från England hittar du här.

Program för dagarna finns här

 

 

 

 

//