Foto: Carla Karlsson

Skapad:2014-01-28 08:30:00

Vilken fantastisk fest det blev. Skara stifts jubileumsdagar samlade storpublik och många talade om arrangemanget som en stor upplevelse. Firandet präglade Skara under de två dagar det pågick, och omkring 12 000 besökare beräknas ha tagit del av de drygt hundra programpunkter som bjöds.

Läs mer om tusenårsjubileet.

Foto: Magnus Aronsson

Drygt 100 000 till Mellanöstern

Skapad: 2014-09-04 19:07:00

Drygt 100 000 kronor. Så mycket pengar samlades in till Mellanöstern under jubileumsdagarna när Skara stift fyllde tusen år. Insamlingen skedde både med bössor på stan och i lördagens gudstjänst. Pengarna kommer nu att förmedlas genom Svenska kyrkans internationella arbete. Man sänder bland annat pengar till flyktingläger för syrier och till återuppbyggnad av viktiga funktioner i Gaza samt till flyktingar inom och ifrån Irak. Inklusive lite sena gåvor var den exakta summan som samlades in 103 003 kronor.

Skapad:2014-09-09 08:44:00

Skara stift söker en personalekonom. Du kommer att arbeta brett inom löne- och ekonomiområdet som är inne i en stark utvecklingsfas. Därför finns stora möjligheter att delta i utformningen av nya arbetsformer och rutiner.

Läs mer om tjänsten som personalekonom

Foto: Sven-Erik Falk

51 miljoner till stiftets kyrkor

Skapad: 2014-09-08 15:11:00

51 miljoner kronor delas ut till kyrkorna i Skara stift. Det är stiftsstyrelsen som beslutat om kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning för 2015. Läs mer på vårt intranät.

Skapad:2014-06-12 10:35:00

Hela året pågår utställningen om Skara stifts 1000-åriga historia på Västergötlands museum i Skara. Utställningen Tusen år i kyrkans spår är berättelsen om både kyrkan, landet och människorna.

Läs mer om utställningen

Vart går kollekten?

Skapad: 2012-02-10 09:25:00

Här går det att hämta hem kollektvädjan för helgens gudstjänster direkt från hemsidan.

Läs mer

Skapad:2014-08-01 08:11:00

Professor Bernt Gustavsson skrev för många år sedan en liten dikt där han liknade uppståndelsen och evigheten vid barndomens glädje över att sommarlovet börjar. Diktens första ord är: ”Som att vakna första dagen av sommarlovet...”

Läs hela krönikan
Skapad:2014-06-05 11:47:00

Biskop Åke Bonnier har gett ut sitt herdabrev. Det är tradition att nya biskopar skriver ett herdabrev, och ofta sker det i form av en bok. Så har Åke Bonnier gjort och hans bok har fått titeln Resan.

Läs mer om herdabrevet

Skapad: 2012-08-26 12:55:00

Åke Bonnier skriver regelbundet på en egen blogg. Här kan du följa denna.

Nu finns biskopen också på twitter. Följ honom här.

Besök vårt intranät

Skapad: 2013-11-21 08:23:00

På Skara stifts intranätsidor finns mycket matnyttigt för dig som är engagerad i Svenska kyrkan. Här kan du hitta information om exempelvis ekonomi, fastigheter och fortbildning. Dessutom finns blanketter och dokument för olika ändamål.

Klicka här för att komma till intranätet

Skara stift

Skapad: 2010-10-18 09:00:00

Stiftskansliet kan nås på följande sätt
Telefon: 0511-262 00
Post: Box 173, 532 23  SKARA
Besöksadress: Skoltorget, Skara
Fax: 0511-262 70
E-post: Klicka här

Jourhavande präst

Skapad: 2010-05-06 11:45:00

Behöver du någon att tala med? Dagtid kan du kontakta din hemförsamling. Nattetid finns jourhavande präst tillgänglig klockan 21-06. Ring 112 så blir du kopplad.

Här kan du se en video om jourhavande präst.

Nyheter varje vecka

Skapad: 2010-05-06 00:00:00

Läs Skaras stiftssida i Kyrkans Tidning.

//