Folkpensionen 100 år, dokumentation från konferensen

Pensionsutbetalning i Sydafrika 2006 och svenskt 50-tal med kvinna som skördar sockerbetor och som omfattades av folkpensionen i Sverige.

Pensionsutbetalning i Sydafrika 2006 och svenskt 50-tal med kvinna som skördar sockerbetor och som omfattades av folkpensionen i Sverige. Foto: Leila Amanpour/ HelpAge International och KW Gullers, © Nordiska museet., båda bilderna är beskurna.

Svenska kyrkan är med och kämpar för att fler människor i världen ska få del av sociala trygghetssystem. Den 1-2 oktober 2013 var vi med och arrangerade en internationell konferens i Stockholm. En stor del av programmet kan du se via vår webb. Här hittar du också talarnas presentationer.

100 years of social pensions, information on the Conference in English >>  

Här hittar du talarnas tal och presentationer >>   

Panelsamtalen och intervjuer med många av talarna är tillgängliga på LO/TCO:s biståndsnämnds Youtubekanal >>

Fullständigt program finns här (pdf) >>
Presentation av medverkande hittar du här (pdf) >> 

Program 1 oktober:

9.15-10 Välkomstanförande, biskop Eva Brunne, Inledningsanförande Thandika Mkandawire 10.00-12.00 Folkpensionen som en del av det sociala trygghetssystemet 1913- Urban Lundberg, Joakim Palme, Ulf Kristersson, Ulrika Knutsson 13.30-15.00 Utveckling av sociala trygghetssystem i utvecklingsländer idag Armando Barrientos, Ramiro Ornelas, Michael Cichon 15.30-17.00 Pensioner och utveckling Charles Knox-Vydmanov, Ari Kokko, Olli Kangas, Joel Mendizabal, Annika Sundén. 

Program 2 oktober: 

9.00-10.00 Social trygghet - något man förtjänar eller en mänsklig rättighet? Magdalena Sepúlveda Carmona, Thomas Hammarberg, Jimi Adesina, Christina Behrendt, Ulrika Knutsson 11.00-12.30 Riktade eller generella stöd Stephen Kidd, Armando Barrientos, Annika Sundén 13.30-15.00 Låginkomstländer/svaga stater Marion OUma, Charlotte Petri Gornitzka, Abdur Rahman, Stephen Barrett 15.30-16.45 Sociala trygghetssystem och utvecklingsagendan post 2015 Gunilla Carlsson, Anna Brandt, Erik Lysén, Claire Courteille, Sten Rylander, Annika Söder.

Konferensen arrangerades i samarbete med: Centralförbundet för Socialt Arbete, Help Age International, LO-TCO Biståndsnämnd, Nordiska Afrikainstitutet, PRO Global - pensionärer utan gränser, Sida samt Stockholms universitet.

Konferensen vände sig till politiker, forskare, studenter, journalister och personer som är verksamma inom myndigheter näringslivet eller organisationer i det civila samhället och som har ett intresse för fattigdomsbekämpning och social utveckling, i Sverige eller internationellt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Magnus Aronson/IKON

Skapad:2011-09-22 07:00:00

Svenska kyrkan hjälper människor att ta del av de trygghetssystem som finns och påverka för att bilda nya.

Läs mer om hur och varför sociala trygghetssystem fungerar

 

 

 

Skapad:2013-06-19 12:10:00

Sociala trygghetssystem, fattigdomsbekämpning och social utveckling diskuteras ofta på olika arenor där höginkomstländer och låg- och medelinkomstländer behandlas var för sig. Genom denna konferens bjuder vi in forskare, politiker och organisationer i det civila samhället till ett samtal om social utveckling där både rika och fattigare länder är i fokus.

Läs mer om bakgrunden till konferensen Folkpensionen 100 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//