Pastoralinstitutet i Lund

Foto: Alf Sjölin

Foto: Alf Sjölin

Svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund övergick till Svenska kyrkans utbildningsinstitut den 1 juli 2014. 

Läs mer om Svenska kyrkans utbildningsinstitut och hur du söker till utbildningarna här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//