Välkommen till Pastoralinstitutet i Lund

Foto: Alf Sjölin

Foto: Alf Sjölin

Svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund ger sedan 1980 utbildning i pastoralteologi för blivande präster. Här får den som utbildar sig till präst förbereda sig för uppgifterna att leda gudstjänst, predika, undervisa, utöva själavård samt vara ledare och tolkande teolog i församlingen.  

Från och med höstterminen 2014 övergår verksamheten till Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Det nya utbildningsinstitutet kommer att ge pastoralteologisk utbildning för blivande diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster. I och med detta får Svenska kyrkan ett gemensamt utbildningsinstitut. De pastoralteologiska utbildningarna bedrivs i huvudsak i Lund och Uppsala.   

Informationen på denna och underliggande sidor för Pastoralinstitutet i Lund gäller därför bara fram till vårterminens slut 2014.    

Läs mer här om Svenska kyrkans utbildningsinstitut och hur du söker till utbildningarna här.

Ansökan till höstterminen 2014

Ansökan till höstens utbildningar ska ske digitalt och ansökningsportalen öppnar efter 4 mars.

Sista ansökningsdag är 15 april. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Skapad: 2009-05-04 11:11:00
Svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund
Råbygatan 18  223 61 Lund
Tel 046-35 88 91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//