Mariadöttrarna av den Evangeliska Mariavägen


Vårt uppdrag är - att leva för, bedja för enheten, den enhet som Jesus ber om i Joh. 17, - att göra Herrens Moder Maria känd, älskad och ärad, - att tillsammans som små celler bära fram och uppenbara i vardagens liv budskapet från Herren till världen : att Frälsningen är vunnen. Vägen att leva detta uppdrag är försoningens och kärlekens väg (Joh. 13). Detta liv lever vi i små öppna hem i Sverige, Danmark och Finland.


Mariadöttrarna av den Evangeliska Mariavägen, Mariagården vid Vallby kyrka, 745 98 Enköping
Tfn. o fax 0171 -8 1 1 47
Här finns mer information
Så även här.
Mariadöttrarna, Tegnérgatan 40, 216 12 Malmö
Tfn. o fax 040-15 64 13
Mariavägen, Kirstiläntie 34, Haijainen, FIN-211 00 Nådendal
Tfn.. 00358-2 435 93 52
Mariagården Kollund, Österskovvej 38, DK-6340 Kruså
Tfn. 0045-746 788 98

Åter till startsidan

© och ansvarig för sidan är Per Englund