Takmålningarna av konterfejare Edvard Orm

Ingen besökare i vår kyrka kan undgå att lägga märke till de omfattande målningar som pryder taket i helgedomen.

Förmodligen var det kyrkoherden Anders Ståhl som år 1729 lyckades förmå de styrande i församlingen att bekosta en konstnärlig utsmyckning av kyrkan. Tio år tidigare hade Gränna kyrka blivit försedd med takmålningar, utförda av ”konterfejaren” Edvard Orm, och det är väl troligt att kyrkans förtroendemän i Hakarp hade gjort ett ”studiebesök” i Gränna när de bestämde sig för att anlita konstnären Orm för att åstadkomma något liknande i Hakarps kyrka.

Omdömet om Edvard Orm som konstnär varierar. En konsthistoriker talar om honom som ”en enklare konterfejare”. En annan kritiker säger att ”han står huvudet högre än den stora skaran skråmästare från den tiden”. Vi församlingsbor tycker nog att målningarna utgör en ovärderlig tillgång för vår kyrka.

Paradiset

Takmålningen över norra korsarmen föreställer Paradiset. I bildens mitt ser man Adam och Eva under kunskapens träd, ormen finns också med på målningen liksom allehanda andra exotiska djur. Längst till höger ser man hur Adam och Eva blir utdrivna ur lustgården.

Försoningen

Rakt över altaret har konstnären åstadkommit ett verk som kan kallas Försoningen. Där ser man Fadern, Sonen och den Helige Ande omgivna av änglar, som bär redskap tillhörande korsfästelsen samt nedtagningen från korset.

På ett papper som en mörk figur räcker till människosonen står ”Wärldens synder” och andra deviser lyder: ”Ähra vare Gud i Högden! Frijd på Jordene! Menniskiomen En God Wilie!”.

Uppståndelsen

I takpartiet över orgelläktaren har Edvard Orm avbildat två kyrkor; en av dem känner man igen som Hakarps nuvarande kyrka. Den andra ska förmodligen föreställa socknens forna kyrka. Den hade visserligen inte konstnären sett med egna ögon, men kanske hade någon äldre hakarpsbo berättat för honom om kyrkans utseende. Det hade ju då inte gått mer än 35 år sedan medeltidskyrkan blev riven. I övrigt ser man tre kors på en kulle. Kropparna är borttagna. Att konstnären har avsett att avbilda uppståndelsen, ser man av, att flera gestalter reser sig upp ur sina gravar på Hakarps kyrkogård.

Pinorummet

I kyrkans södra takparti har ”konterfejaren” avbildat de osaligas pinorum. En kännare av kyrklig konst lär ha uttalat att denna framställning av pinorummet är det förskräckligaste som finns i hela vårt land. Elaka tungor har påstått att konstnären här har avbildat ett par Huskvarna-smeder, som han blivit osams med.

Den yttersta domen

Sitt absolut bästa resultat har konstnären nått i spegelvalvet i mitten av kyrktaket. Här har han åstadkommit en Kristusbild inom en medaljong av 2,5 meters diameter. Målningen föreställer Yttersta domen. Den vackra bilden med sina klara färger utgör nog kyrkans skönaste prydnad. I övrigt är taklister och allt annat trämaterial i taket rikt dekorerat med bibelspråk, deviser, keruber och blomornament.

Profeter, evangelister och apostlar

På läktarbröstet har Orm målat en porträttserie. Längst i söder finns bilden av Martin Luther. Sedan följer profeterna, därefter Paulus, Matheus, Markus, Lukas och Johannes. På den andra läktaren ser man bilderna av Filippus, Simon, Jakob d.ä., Johannes Döparen, Salvator mundi, Petrus, Andreas, Matteus, Bartholomeus, Jakob d.y. och Mathias.

Två tavlor föreställande konungarna Salomo och David hänger på väggarna under orgelläktaren.

För sitt målningsarbete i Hakarps kyrka erhöll Edvard Orm 400 daler silvermynt, men vid en proteststämma behjärtade församlingen en förhöjning med ytterligare 60 daler silvermynt – på grund av Orms ”usla och släta tillstånd”.

Till toppen

Tillbaka till Hakarps kyrka