Senaste nytt! 
 

Byte av utomhusbelysning på Östra, Stampen, Fridhem
och Gunnareds kyrkogård

På Östra, Stampens, Fridhems och Gunnareds kyrkogård kommer under hösten alla utomhusarmaturer med kvicksilverlampor att ersättas med nya armaturer anpassade för energisnåla, miljövänliga LED-lampor. Arbetet inleds under september månad och beräknas vara klart före årsskiftet.
Detta är etapp 1 i vårt pågående belysningsprojekt. Etapp 2, med byte på andra kyrkogårdar, inleds i början av 2015.

Lapidarium på Bergums kyrkogård
Under september-oktober uppför kyrkogårdsförvaltningen ett s.k. lapidarium på Bergums kyrkogård. Den gamla gravstensamlingen som stått vid västra entrén är restaurerad och får ny plats öster om kyrkan. Många av gravstenarna anses som omistliga. Stenarna kommer därför att placeras skyddade under tak och få en fin inramning. Besökare kan på ett tillgängligt sätt gå runt och läsa om gravstenarna.  

Renovering av mur på Askim Norra kyrkogård
På Askims norra kyrkogård pågår renovering av kyrkogårdsmuren, här rör de sig om cirka 40 meter som skadats. Arbetet beräknas vara klart i oktober 2014. Var vänlig iaktta försiktighet vid passage.

 

 ______________________________________________________________

Redaren och donatorn Charles Felix Lindbergs grav på Östra kyrkogården, med utsikt mot Redbergsplatsen.

Redaren och donatorn Charles Felix Lindbergs grav på Östra kyrkogården, med utsikt mot Redbergsplatsen. Foto: Anna Rikner

Besök gärna våra kyrkogårdar

Just nu är det extra vackert på våra kyrkogårdar, så passa gärna på att gå en promenad och komma in och titta på någon av de 34 begravningsplatser över hela Göteborg som kyrkogårdsförvaltningen sköter.

______________________________________________________________

Omoss, skulptur av Caroline Bäckman.

Omoss, skulptur av Caroline Bäckman. Foto: Göran Karlsson

Statyn Omoss på plats på Östra kyrkogården

Den smäckra, men ändå mäktiga, granitskulpturen invigdes den 27 maj 2014 och står nu i mitten av den första cirkeln på Östra kyrkogården i Göteborg. Invigningen förrättades av Bengt-Arne Reinholdson, ordförande i kyrkogårdsstyrelsen, och skulptör Caroline Bäckman.

- Äntligen är statyn Omoss på plats, säger Cissi Hammer, chef på kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg.

Här finns mer bilder från invigningen!

______________________________________________________________

Nedlagda gravstenar

Det förekommer att gravstenar släpper i gjutning och dubbning och därigenom blir instabila. Dåligt förankrade gravstenar innebär säkerhetsrisker för både besökare och kyrkogårdsarbetare. Därför väljer vi att lägga ned de stenar som utgör säkerhetsrisker - allt för att undvika olyckor. Gravstenar och gravramar ägs av gravrättsinnehavaren och det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för att gravanordningarna är monterade på ett säkert sätt.

Här finns mer information om nedlagda gravstenar!

Om din gravsten blivit nedlagd ber vi dig vänligen ta kontakt med planerare Carl-Olof Andersson, tel. 031-731 82 86.

______________________________________________________________

Utökad kremeringsverksamhet på Kviberg

Begravningsenheten inom Göteborgs kyrkliga samfällighet har nyligen ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för utbyggnad med två kremationsugnar utöver nuvarande fyra ugnar och utökad kremeringsverksamhet vid Kvibergs krematorium i Göteborg. Utökningen avser tillstånd att årligen utföra 10 000 kremationer - jämfört med dagens tillstånd på 7 000. 

Önskas ytterligare information, kontakta begravningschef Katarina Evenseth, tel. 031- 731 82 95, 0706-81 88 67, e-post: katarina.evenseth@svenskakyrkan.se  eller projektledare Marie Vinghamre, tel. 0703-53 03 08, e-post: marie.vinghamre@osterjarn.se

Här finns mer info om förstudien! 

 ______________________________________________________________

 

Vill du ha hjälp att sköta graven?

Skapad: 2011-11-02 12:30:00

 

Vi erbjuder olika typer av skötselavtal, från ytskötsel av en gräs-, grus- eller sandyta, till hela årspaket med skötsel också av blomsterrabatten. Vi klipper gräs, fyller på grus, jord och sand, planterar vår- och sommarblommor, gödslar, rensar ogräs och vattnar vid behov. Till Allhelgonahelgen lägger vi ut granris och dekorationer.

Vi erjuder även tvättning av gravsten. Det går också att beställa gravskötsel för fem år i taget.

Läs mer om våra gravskötselerbjudanden här!

 

Nu möjligt att få en återgångsgrav

Skapad: 2011-11-01 19:15:00

 

Just nu har vi ca 6.000 disponibla återgångsgravar i Göteborg. Många av våra återgångsgravar har fina, ståtliga gravstenar, vackert utformade gravramar och är bekvämt belägna på kyrkogården. Flest lediga finns på Kviberg, Östra och Västra kyrkogården. En återgångsgrav kan man få kostnadsfritt, alternativt för 1.000:- (vid övertagande av befintlig gravanordning).

Om man i förväg vill försäkra sig om att få en grav på en utvald kyrkogård går det även att förhandsboka återgångsgrav! 

Läs mer här!

 

 

 

 

 

 

Kyrkogårds-förvaltningen

Skapad: 2012-03-26 14:40:00

Vid begravnings- eller gravskötselfrågor, ring:

031-731 80 80

öppet vardagar  9-12, 13-16

Om du söker en särskild person eller funktion, ring vår växel:

031-731 88 00

Här finns mer kontaktinfo!

Hitta graven!

Skapad: 2011-06-13 15:50:00

Klicka här
så kan du söka gravsatta på alla våra begravningsplatser i Göteborg. Du kan söka på flera olika sätt, til exempel via namn, födelsedatum, gravsättningsdatum eller gravplatsnummer.

Delvis nya riktlinjer för publicering i Hitta graven kommer att implementeras inom kort. De nya riktlinjerna gäller från och med den 1 januari 2014. 

Läs mer om Hitta graven här!

Lista med kyrkogårdsnummer (pdf)

Röhsska mausoleumet på Östra kyrkogården.

Röhsska mausoleumet på Östra kyrkogården. Foto: Anna Rikner

Skapad: 2011-02-17 10:30:00

På Göteborgs kyrkogårdar finns många intressanta personer begravda. I vårt register kan du söka efter personer som varit betydelsefulla för samhällsutvecklingen, näringslivet och kulturlivet i Göteborg - eller på annat sätt bidragit till att göra Göteborg känt.

Läs mer

Enhetlig begravnings-avgift införs i Sverige 2016

Skapad: 2013-05-30 11:13:00

Sveriges riksdag beslutade i maj 2013 att införa en enhetlig begravningsavgift i Sverige (förutom för Stockhom och Tranås). Den nya, enhetliga begravningsavgiften ska gälla från och med  den 1/1 2016. 

2013-års begravningsavgift i Göteborg uppgår till  13,5 öre per beskattad 100 kr.  Vid en kommunalt beskattningsbar årslön på 250.000:-  uppgår begravningsavgiften till 338 kr. I många församlingar runt om i Sverige är begravningsavgiften betydligt högre. Riksdagen beslut syftar till att jämna ut de stora skillnader som finns idag i olika delar av landet.

Här finns mer info om begravningsavgiften! 

 

Kyrkogårds-förvaltningen

Skapad: 2009-07-02 00:00:00

Box 1526
401 50 Göteborg
växel 031-731 88 00

 
Begravningsenheten
Besöksadress:
Kvibergs kyrkogård
415 05 Göteborg

 

Skötselenheten
Besöksadress:
Stampgatan 15
416 64 Göteborg

 

//