Olaus Petri Familjecentral

Babysång Olaus Petri familjecentral. Bild tagen till reportage i "Örebro - Mitt i livet" nr 4 2011.

Babysång Olaus Petri familjecentral. Bild tagen till reportage i "Örebro - Mitt i livet" nr 4 2011. Foto: Magnus Aronson

Välkommen till Olaus Petri Familjecentral. En mötesplats för föräldrar och barn.

Öppettider under påskveckan V16

Måndag: Öppen förskola 10.00-12.30

Tisdag: Baby-Café STÄNGT

Onsdag: Baby-Café STÄNGT

Onsdag: "Pappis" 13.30-16.00

Torsdag: Öppen förskola och Baby-Café STÄNGT

Familjecentralens fortsättning - vad händer i höst?

I höst sker förändringar i familjearbetet. Den 30 juni 2014 avslutas samarbetet "Olaus Petri Familjecentral" mellan Olaus Petri församling, Örebro kommun och Örebro läns landsting. Nu driver Olaus Petri församling arbetet vidare i egen regi. Vuxna och barn kommer att känna igen sig och vår ambition är att erbjuda en mötesplats för familjer. Fortsätt kom till församlingshemmet på Sofiagatan 2D, där det blir:
• Pappis
• Öppen Förskola
• Babycafé
• Babymassage
• Sångstunder
Vi öppnar V36, information om öppettider kommer under våren.

Öppen förskola
Har du en baby eller barn i förskoleåldern så är du välkommen till familjecentralens öppna förskola för att lära känna andra vuxna och barn. Vi umgås, leker, sjunger och har roligt tillsammans.

Pappis
Pappis är en öppen förskola för pappor och deras barn.  Tillsammans blir vi varandras förebilder när vi ger tips och uppslag till hur vi gör och är med våra barn.
Ditt barn får träffa andra barn, leka och ha roligt. Pappis vill visa på att pappan är viktig för sitt barn från första början. Den tilliten byggs upp genom att man är och gör saker tillsammans. Pappis vill vara en plats där det goda samspelet bygger upp en god och stark relation.

Per Roos med barn på utflykt till Kolmården.

Per Roos med barn på utflykt till Kolmården. Foto: Privat foto

Skapad:2013-04-15 11:13:00

Kom till Pappis och träffa andra pappor och barn! Tillsammans blir vi varandras förebilder. Här berättar tre pappor om vad Pappis betyder för dem.

Läs mer om Tre pappor om Pappis

Babycafé
Tisdagar 13.30-15.30 för dig med barn 2-6 månader, onsdagar 10.00-12.00 för dig med barn 2-10 månader, torsdagar 13.30-15.30 för dig med barn 6-10 månader. Vi inleder med en gemensam samling där vi sjunger och samtalar om barn och föräldraskap. Sedan fikar vi tillsammans!

 

Sångstunder
Ingrid Misgeld har sångstund på Öppna förskolan måndagar och torsdagar 11.10 och 11.30. Två gånger per termin inbjuder vi till sångstund i kyrkan. Mittgången är pyntad med olika färger och former. Vid koret sitter vi ner, sjunger, pratar, lyssnar till orgeln, stannar till vid dopfunten, och till sist tänder vi ljus som sätts i ljusbäraren.
Våren 2014 blir det den 13/2 och 5/5 kl. 10.15.

 

Foto: Helena Sachs

 

Skapad:2014-01-09 12:00:00

Spädbarnsmassage enligt Vimala McClures teknik. Ett sätt för dig att med medveten och kärleksfull beröring fördjupa och stärka kontakten mellan dig och ditt barn.

Läs mer om Spädbarnsmassage Olaus Petri

 

Babysång Olaus Petri familjecentral. Bild tagen till reportage i "Örebro - mitt i livet" nr 4 2011.

Foto: Magnus Aronson

PREP
Parrelationskurs för småbarnsföräldrar. Kontakt Annika Burman 019-15 46 70 eller Peter Kempe 019-15 46 80. Läs mer här! 

Barnmorskemottagning (BMM) och Barnavårdscentral (BVC)
BMM: Eva, Helen och Åsa 019-602 34 19.
BVC: Anne 019-602 34 14, Lotta 019-602 34 18, Gun 019-602 34 72 och Eva 019-602 34 60.

I maj 2011 tilldelades Olaus Petri Familjecentral utmärkelsen Årets strängnässtiftare. Ur motivationen: "Olaus Petri familjecentral, tillhör en av de mest utvecklade familjecentralerna i stiftet--- Verksamheten utgör en god konkretisering av barnkonventionens intentioner där också barns andliga utveckling lyfts fram. Familjecentralens arbete är på många sätt förebildligt."Läs mer om det samt mycket annat i nummer 4: 2011 avÖrebro- Mitt i livet"

Årets Strängnässtiftare 2011.

Foto: Magnus Aronson

Hitta hit
Verksamheten bedrivs i källarplanet av Olaus Petri församlingshem, Sofiagatan 2D, bredvid Olaus Petri kyrka.

Informationsfolder
Foldern hämtar du på BVC/BMM, Familjecentralen, i kyrkan eller på pastorsexpeditionen.
Du kan även ladda ner den som pdf-fil här nedan:

Skapad:2014-04-23 11:00:00

Familjecentralens öppettider:

Måndag:
10.00-12.30 Öppen förskola

Tisdag:
13.30-15.30 Babycafé 2-6 mån

Onsdag:
10.00-12.00 Babycafé 2-10 mån
13.30-16.00 Pappis

Torsdag:
10.00-12.30 Öppen förskola
13.30-15.30 Babycafé 6-10 mån

Lördag:
10.00-12.30 Pappis

Vi som arbetar här:

Annika Burman, Församlingspedagog
019-15 46 70, 076-772 03 08

Monica Gillberg, Kurator
070-688 02 15

Moni Höglund, Präst
019-15 46 64, 076-772 03 02

Peter Kempe (Pappis), Familjepedagog
019-15 46 80, 076-772 03 16

Ann-Christin Rundh, Fritidsledare, 019-15 46 68, 076-772 03 06

Anna-Lena Stenvall, Pedagog 076-551 33 00

Olaus Petri familjecentral är en samverkan mellan

Svenska kyrkan: Olaus Petri församling

Örebro kommun: Barn och Utbildning
och Socialtjänsten: Enheten för förebyggande arbete

Örebro Läns landsting: Olaus Petri vårdcentrals barnmorske-mottagning (BMM) och barnavårdscentral (BVC)

Skapad:2014-01-09 12:00:00

Välkommen till "Kyrkis". Familjekul i direkt anslutning till gudstjänsten i Olaus Petri kyrka.

Läs mer om "Kyrkis" för barnfamiljer i Olaus Petri

//