Spädbarnsmassage i Almby

Spädbarnsmassage bidrar till att fördjupa kontakten med ditt barn.

Den viktigaste effekten av spädbarnsmassage är att den bidrar till att fördjupa kontakten med ditt barn.
Huden är kroppens största sinnesorgan och genom dina händer förmedlar du kärlek, omsorg och trygghet.
Den viktiga anknytningen mellan dig och ditt barn stärks. Ditt barn får en bra start i livet.

Vill du lära dig spädbarnsmassage
med utgångspunkt i Vimala McClures teknik.

Kursen omfattar 6 träffar med både praktiska och teoretiska moment. Vi brukar också ha en stund med samtal omkring ämnen som rör barn och föräldrarskap.

Lämplig ålder på barnet är 1-6 månader.

Kursavgift: 150 kr, då ingår massageolja och kursmaterial.

Plats: Almby församlingshem ingång B.

Tid: Klockan 10.00-11.30

Nästa kurs startar troligtvis i april 2015

OBS! Begränsat antal deltagare.

Anmälan endast via e-post till:  inger.isacson@svenskakyrkan.se 

Skriv "Spädbarnsmassage" i ämnesfältet. Skriv i meddelandet barnets och ditt namn och telefonnummer.

 Kontakta Inger Isacson om du har frågor: 019-15 47 11

 

 

//