Spädbarnsmassage i Almby

Spädbarnsmassage bidrar till att fördjupa kontakten med ditt barn.

Den viktigaste effekten av spädbarnsmassage är att den bidrar till att fördjupa kontakten med ditt barn.
Huden är kroppens största sinnesorgan och genom dina händer förmedlar du kärlek, omsorg och trygghet.
Den viktiga anknytningen mellan dig och ditt barn stärks. Ditt barn får en bra start i livet.

Vill du lära dig spädbarnsmassage
med utgångspunkt i Vimala McClures teknik.

Kursen omfattar 6 träffar med både praktiska och teoretiska moment. Vi brukar också ha en stund med samtal omkring ämnen som rör barn och föräldrarskap.

Lämplig ålder på barnet är 1-6 månader.

Kursavgift: 150 kr, då ingår massageolja och kursmaterial.

Plats: Almby församlingshem ingång B.

Tid: Tisdagar kl 10.00-11.30

Nästa kurs startar 5 maj 2015

OBS! Begränsat antal deltagare.

Anmälan fr o m februari endast via e-post till:  inger.isacson@svenskakyrkan.se 

Skriv "Spädbarnsmassage" i ämnesfältet. Skriv i meddelandet barnets och ditt namn och telefonnummer.

 Kontakta Inger Isacson om du har frågor: 019-15 47 11

 

 

Skapad:2014-01-10 13:00:00

Almby församling erbjuder gudstjänst, själavård och en kristen gemenskap till alla som kommer till våra kapell och kyrkor.

Läs mer om Almby församling

Almby församling

Skapad: 2014-01-10 14:00:00

Adress: Almbyvägen 4,
702 84 Örebro
Telefon informationsservice: 019-15 45 00 
(Informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
almby.forsamling@svenskakyrkan.se

Församlingens kyrkor:
Almby kyrka 
Den gode herdens kapell
Sörbykyrkan (nytt fönster)
Universitetskyrkan

 

 

 

//