Midigrupp i Almby

MIDIGRUPP Skapandeverksamhet/utomhusverksamhet

Är du mellan 7-10 år är du välkommen till Midigruppen!

Vi skapar leker och har roligt både när vi är ute och inne!

Tiden för våra träffar är tisdagar kl 15.00-16.00

Halv terminsavgift 50 kr, hel terminsavgift 100 kr. Inbetalning kan göras på vårt Plusgirokonto
640 09 90-5

Välkommen att anmäla dig till
Församlingspedagog Marie Martinez Castillo Åberg,
tel.nr 019-15 47 03.

 

Om du som vuxen vill hjälpa till är du välkommen att kontakta Marie!

 

//