Arkiv

Här finns exempel på verksamhet kopplad till den teckenspråkiga verksamheten i Luleå stift.

Foto: Magnus Borg/Piteå församling

Gudstjänst förenade

Skapad: 2015-05-18 11:05:00

Föreningen av två språk lade grunden för Tillsammansgudstjänsten som ägde rum i Piteå kyrka på teckenspråkets dag. Gudstjänsten genomfördes på teckenspråk och taltolkades. 

Läs mer

Gemenskapsdag på Munkviken

Mygg och knott fanns det miljoner av på Munkviken 9 juni då det var  gemenskapsdag för teckenspråkiga. Men trevligt var det denna dag som var fylld av mat, aktivitet och roliga samtal. Läs mer (pdf)

Visst är det viktigt med dövhistoria!

Anita och Margith samtalar om konfirmationen.

Foto: Bengt Wernesjö

Luleå stifts teckenspråkiga verksamhet hade i februari månad inbjudit författaren Anita Hellöre att föreläsa om dövas traditioner kring dop, vigsel, konfirmation och begravning. Med hjälp av ett bildspel fick vi se gamla bilder från slutet av 1800-talet och fram till idag av döva personer, kända och okända. Vi fick ta del av spännande historier och fakta – fakta som man kan utläsa av hur personerna var klädda. Till exempel varför fanns det bara två vitklädda konfirmander på ett foto där det stod 30-40 konfirmander uppklädda för fotografering? Vi som var på föreläsningen fick det spännande svaret.

Gunnel Marklund fick gräva djup i sitt minne för att Anita skulle få namn på ”okända personer” på fotografierna. Tacksamt att det finns äldre döva med minnet i behåll. Det blev ett givande och tagande av information och minnen.

Visst är det viktigt med dövhistoria, viktigt att den inte glöms bort. Men för att detta ska hända måste alla hjälpas åt att bevara historierna. Dela med dej av din historia och skicka till Anita. Vi vill se fler fotografier
av konfirmation, dop, vigsel, begravning och vi vill höra din berättelse.

Karin Norberg 

 

Folkhögskola ledde förstudie om tillgänglighet för döva

Foto: Mikael Lundgren

– Jag har lärt mig massor som projektledare. Från början tänkte jag, det där är väl inte så svårt, att ge döva tillgänglighet till kyrkan. Det är väl bara att anlita tolkar till alla möjliga gudstjänster och verksamheter. Nu har jag lärt mig att det inte är så enkelt, säger förstudiens projektledare Thomas Karlsson som till vardags är lärare på Strömbäcks folkhögskola.

Läs mer

VIP-galan i Umeå

Här finns ett reportage från VIP-galan i Umeå, som arrangeras av Öppen Gemenskap.
Läs mer

Friluftsgudstjänsten i Norra Renbergsvattnet

Här finns ett reportage från friluftsgudstjänsten i Norra Renbergsvattnet.
Läs mer

Film om Dövkyrkans verksamhet i Umeå

 

Visuell workshop

Här finns ett reportage från en samtalsdag i Skellefteå om teckenspråkig gudstjänst.

Läs mer

 

Stig om sitt modellbyggande och viktiga träffar i Kyrkans Hus

 

Stig Strålind i Luleå är mycket intresserad av fartygsmodeller och har byggt över 60 stycken, trots att han är döv och gravt synskadad. I detta videoklipp på You Tube berättar han på teckenspråk om sitt intresse, som också live-tolkas till svenska. Stig deltar också ibland i Svenska kyrkans teckenspråkiga verksamhet i Luleå stift.

Kontakt

Annalena Norberg, diakon
Stiftskonsulent
Tal/video/SMS: 070-190 25 17
BT: 0406340751@t-meeting.se

TXT: 0406340751

E-post

//