Svenska kyrkans familjerådgivning

Foto: Anne-Sophie Gustafsson Hero.

Kyrkans familjerådgivning i Uppsala etablerades 1954. Verksamheten ingår i det diakonala arbetet och är ett uttryck för kyrkans omsorg om människor i samlevnadssvårigheter och livskriser.

Skapad: 2011-06-22 09:00:00

 

 

 

Familjerådgivning / parterapi

Svenska kyrkans familjerådgivning erbjuder professionell hjälp att

  • bearbeta den aktuella situationen och hitta konstruktiva lösningar.
  • kommunicera känslor och behov på ett bättre sätt.
  • få en djupare förståelse för sig själv och den andre.
  • skapa fungerande relationer efter en separation.

Familjerådgivningen är till för vuxna med svårigheter i nära relationer. Det är en fördel om ni kommer tillsammans, men vi tar även emot dig som söker själv.

Hos oss finns möjlighet att samtala i en lugn miljö. Med det terapeutiska samtalet som instrument kan vi erbjuda en trygg plats för eftertanke, reflektion, dialog och terapeutisk bearbetning. Processen tillåts ta den tid den tar, och kan variera från ett till en längre serie samtal.

Vår specifika kompetens är parterapi och övrig relationsbearbetning. De teoretiska referensramarna vilar i första hand på en psykodynamisk grund. Vi har även erfarenhet av att möta tros- och livsåskådningsfrågor i samband med relationsproblem.

Vi arbetar under sträng sekretess. Inga journaler förs och den som så önskar har möjlighet att vara anonym.

Medarbetare

Arne Damström, leg. psykolog, auktoriserad kyrklig familjerådgivare
Familjerådgivare, föreståndare

Christina Hänström, leg. psykolog
Familjerådgivare

Karin Cervin, socionom
Familjerådgivare

 

Kontaktuppgifter till Svenska kyrkans familjerådgivning

Skapad: 2010-06-07 00:00:00

 

Telefon

Om du önskar få information om familjerådgivning går det bra att kontakta oss via telefon eller e-post. Tidsbokning sker via telefon.

Telefon 018-51 35 22
E-post familjeradgivningen. uppsala@svenskakyrkan.se

Vi har telefontid måndag-torsdag, kl. 10:00 - 11:00.

Adress

Svenska kyrkans familjerådgivning
Götgatan 3, 1 tr.
753 15 Uppsala

Kostnad

Avgiften är 300 kronor/samtal.

Avgiften är subventionerad av Uppsala pastorat och näraliggande pastorat.

 

//