Nätverksträff för dig som jobbar med asylsökande och flyktingar i Luleå stift

[2011-05-05 15:40]

I Skellefteå den 23 maj, anordnar AFFI en andra nätverksaträff för anställda och ideellt engagerade personer i Luleå stifts församlingar, som jobbar med flyktingar och asylsökande.

Det här är alltså den andra nätverksträffen som anordnas av AFFI- Arbetsgruppen för flykting och integration i Luleå stift. I november träffades nätverket i Boden och nu är det dags för en träff i Västerbotten, närmare bestämt i Sörbölekyrkan i Skellefteå.

Agnetha Ödling, flyktingkonsulent för Röda korset, presenterar Röda korsets arbete. Bland annat med familjeåterföreningar. Sensus kommer att informera om arbetet med multireligiösa guider och Projekt Människovärde. Håkan Lundberg, AFFI-ledamot från Jörn delar också med sig av erfarenheter av arbetet med asylsökande. 


Ingen kostnad för själva samlingen, men du själv eller din församling står för dina resekostnader.

Anmälan via stiftets kurskatalog senast 19 maj!

För mer information; Roger Marklund, Luleå stifts internatioelle sekreterare: 0920-264749

Läs mer om inspirationsdagen i bifogat PDF-dokument här nedan! (Klicka och tanka hem för läsning och utskríft!)


 

//