Internationella gruppen

Internationella gruppen

Det är vi som...
-arrangerar temakvällar
-engagerar dig i insamlingar
-inbjuder till soppa i Fastetid
-åker på inspirationsträffar i stiftet...för att världen ska bli rättvis!

Du kan göra skillnad!
-kontakta expeditionen, 
telefon 0417-142 01.

Hälsningar från
Internationella gruppen!

//