Personal

Pastorsexpedition och kyrkoförvaltning
tel. växel 0417-142 01
Mail till Expeditionen
Lars Thernström, kyrkokamrer
tel. 0417-142 02
Ann-Marie Larsson, ekonomiassistent
tel. 0417-288 62
Katarina Lundberg, förvaltningsassistent
tel. 0417-142 29

Präster
Susanna Adner, kyrkoherde
tel.0417-142 03
Kerstin Hellemarck, komminister
tel. 0417-142 08
Katarina Mårtensson, komminister
tel. 0417-142 68Kyrkomusiker
Susanne Larsson, organist tjänstledig
Annika Nilsson, organist vikarie
 tel. 0417-142 07
Åsa Holmqvist, kantor
tel. 0417-288 67
Håkan Olsson, kantor
tel. 0417-288 68

Diakoniassistent
Kenth Söderqvist
tel. 0417-142 31

Ekonomibiträde
"Anki" Johansson
tel. 0417-288 65

Församlingspedagog
Anna-Lena Weberup
tel. 0417-142 28

Ungdomsledare
Susanne Berg
tel. 0417-144 32

Barnverksamheten
Birgitta Andersson, förskolechef
tel. 0417-142 27
Kerstin Holmström, barnledare

Igelkottens förskola
Birgitta Andersson, förskolechef
tel. 0417-142 27, 0417-142 09
Monica Norén, förskollärare
Kristina Pihl, förskollärare
Kristina Larsson, förskollärare, föräldraledig
Annette Petersson, förskollärare, vikarie
Jeanette Svensson, barnskötare
Jill Andersson, barnskötare
Ingrid Malmqvist, barnskötare
Beata Mattisson, barnskötare, föräldraledig
Mary Lindskog, barnskötare 
Fluri Hasanaj, ekonomibiträde

Kyrkvaktmästare
Bengt Jacobsson
(arbetsledare)
tel. 0417-142 23
Camilla Mårtensson
Carl-Johan Ekelin
Jörgen Nilsson
Lotta Edenheim
Ingrid Ekberg Månsson, 
kyrkogårdsarbetare säsong
Per Svensson,
kyrkogårdsarbetare säsong
Bertil Lupond, kyrkogårdsarbetare säsong
Kyrkvaktmästare i Tomelilla
Kyrkvaktmästare i Tryde

Vaktmästare
Ewe Olsson

Tomelilla församlingshem
0417-142 04
Susanne Kristersson, husmor
tel. 0417-288 60
Telefontid: tisdagar och torsdagar kl. 9.00-9.30

Hantverksgården
0417-144 22
Lena Mårtensson, husmor
tel. 0417-288 64

IT-ansvarig
Anders Olsson
tel. 0417-288 61

 

 

 

 

 

 

 

//