Körer

Varför ska man sjunga i kör? För gemenskapen och sångarglädjen. För att det är ett fint sätt att få vara med och "färgsätta" gudstjänsterna och uttrycka sig musikaliskt. För att det är bra för hälsan.

Vuxenkörer
Tillinge Kyrkokör
Fyrstämmig blandad kör.
Kontaktperson/ledare: Gunnel Bergman, kantor, tel. 0171-44 60 43
Tid: Vi övar onsdagar kl. 19 - 21 i Hummelsta kyrkcentrum.
Kören vänder sig till vuxna i alla åldrar. Sångarglädje och gemenskap står i centrum. Repertoaren är blandad med inslag från många olika genrer. Kören medverkar i gudstjänster i de olik akyrkorna i pastoratet och har en till två konserter/ musikgudstjänster per termin. 
 Barnkörer

Barnkören "Körblomman"(från åk 1)

Kontaktperson/ledare: Gunnel Bergman, kantor, tel 0171-44 60 43
Tid:  torsdagar kl. 13.15-14.00 i Hummelstaskolans musiksal.
Verksamheten samarbetar med skola och "fritids", men är givetvis också öppen för de barn som inte går på "fritids".
Vi varvar sång och rörelse så det inte blir så jobbigt att koncentrera sig. Meningen är att man ska upptäcka glädjen i att musicera i grupp, och öva röster och musikalisk förmåga.

 

Barnkören "Knopparna"  (från förskoleklass)Kontaktperson/ledare: Gunnel Bergman (se ovan)

Tid: torsdagar kl 13.15-14.00 i Hummelstaskolans musiksal
 Sånger varvas med rörelselekar och spel på enkla rytminstrument. I november varje år bjuds nya "Knoppar" från förskoleklassen in.

"Buketten" åk 2-5

Tid: torsdagar kl 15-16 i Hummelstaskolans musiksal

Kontaktperson/ledare: Gunnel Bergman, kantor, tel 0171-44 60 43

Här breddas repertoaren och man provar på att sjunga i stämmor.

Båda barnkörerna medverkar ett par gånger per termin i familjegudstjänster och någon gång på Åsundagårdens äldreboende och skolans storsamling.
Höstterminen avslutas med Luciatåg i familjegudstjänsten och vårterminen med familjekonsert.

 

Vad händer i veckan?

Församlingsexpedition Tillinge

Skapad: 2011-02-03 16:30:00
Kyrkans Hus, Västra Ringgatan 9, 745 31 Enköping
e-post: tillinge@svenskakyrkan.se
tel 0171-257 00

exp tid mån-fre 9.30-12, 13-15

Verksamhet: Hummelsta kyrkcentrum, besöksadress: Åsundavägen 13, Hummelsta

 

//