Internationellt arbete

Snabb katastrofhjälp, långsiktig utveckling och mer än hundraårigt samarbete med kyrkor i Afrika och Asien. Det är ett sätt att beskriva Svenska kyrkans internationella samarbete. Men det innehåller mycket mer.

När en fattig kvinna för förtroendet att låna och förbättra livet för sin familj är det en del av det internationella arbetet. Samma sak när en hivsmittad eller aidssjuk möts med omsorg i stället för att stötas ut. Eller när människor samtalar om försoning i stället för att möta varandra med hat, och konflikten ersätts av grannsämja.
 
Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete har ett mer än hundraårigt samarbete med kyrkor i Afrika och Asien. I dag utförs arbetet för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck i en världsvid kristen gemenskap. ACT-alliansen finns över hela världen. Överallt arbetar människor för att påverka och förändrar sina liv.

Svenska kyrkans internationella arbete arbetar för mat och vatten åt alla, landsbygdsutveckling, teologisk utbildning, mikrolån och sparande liksom försoning och religionsdialog. Men också kamp för rättvisa, t.ex. rättvis handel, katastrofinsatser, mänskliga rättigheter och kvinnligt ledarskap.
 
Arbetet finansieras till stor del av pengar som samlas in i Sverige. Gåvor från församlingar, enskilda givare och föreningar bär mycket av arbetet för en rättvisare värld. Anslag från Sida och EU är en annan viktig intäkt.
 
Svenska kyrkans församlingar är basen i det internationella arbetet. De informerar, utbildar och samlar in pengar, till exempel genom kollekter, basarer och aktiviteter på stan.


Läs mer om Svenska kyrkans internationella arbete>>
 

//