Kalendarium

Lista kalenderhändelser

Högmässa - avskedsgudstjänst
2015-10-11 kl: 11:00-12:00
Engelbrektskyrkan
Mer information
Öppen förskola i Hjorthagen
2015-10-12 kl: 09:00-13:00
Hjorthagens kyrksal
Mer information
Öppen förskola Lilla Björn i Engelbrekt
2015-10-13 kl: 09:00-13:00
Östermalmsgatan 20 A
Mer information
Öppen förskola i Engelbrekt
2015-10-14 kl: 09:00-12:00
Östermalmsgatan 20 A
Mer information
Öppen förskola i Hjorthagen på Jaktgatan
2015-10-14 kl: 12:00-15:00
Jaktgatan 6
Mer information
Lunchmusik
2015-10-14 kl: 12:15-12:35
Engelbrektskyrkan
Mer information
Lunchmusik
2015-10-14 kl: 12:15-12:35
Engelbrektskyrkan
Mer information
Träffpunkt Engelbrekt: Soppa med smörgås, kaffe och kaka
2015-10-14 kl: 12:45-13:45
Engelbrekts kyrkosal
Mer information
Onsdagsträffen: I skuggan av Nathan
2015-10-14 kl: 13:00-14:30
Hjorthagens kyrksal
Mer information
Zazen - kristen djupmeditation
2015-10-14 kl: 18:30-19:30
Hjorthagskyrkan
Mer information
Mässa i kapellet
2015-10-15 kl: 11:30-12:00
Engelbrektskyrkan
Mer information
Öppen förskola Lilla Björn Engelbrekt
2015-10-15 kl: 13:00-16:00
Östermalmsgatan 20 A
Mer information
Fokus: Trumpet - konsert i Hjorthagskyrkan
2015-10-17 kl: 15:00-16:00
Hjorthagskyrkan
Mer information
Gudstjänst för små och stora
2015-10-18 kl: 11:00-12:00
Hjorthagskyrkan
Mer information
Högmässa
2015-10-18 kl: 11:00-12:00
Engelbrektskyrkan
Mer information
Öppen förskola i Hjorthagen
2015-10-19 kl: 09:00-13:00
Hjorthagens kyrksal
Mer information
Öppen förskola Lilla Björn i Engelbrekt
2015-10-20 kl: 09:00-13:00
Östermalmsgatan 20 A
Mer information
Öppen förskola i Engelbrekt
2015-10-21 kl: 09:00-12:00
Östermalmsgatan 20 A
Mer information
Öppen förskola i Hjorthagen på Jaktgatan
2015-10-21 kl: 12:00-15:00
Jaktgatan 6
Mer information
Lunchmusik
2015-10-21 kl: 12:15-12:35
Engelbrektskyrkan
Mer information
1 2 3 4 5  ... 
 
 
 

Tacksägelsedagen


Temat på tacksägelsedagen är lovsång. Bibeltexterna handlar om tacksamhet och sång över livet och det Gud ger. En utbredd tradition är att på denna dag föra frukter och annat till kyrkan som man ibland delar ut i församlingen alternativt säljer eller auktionerar ut till förmån för behövande.

Tema
Lovsång

Liturgisk färg
Vit

Altardekoration
På altaret ställer vi höstblommor, höstlöv  och vi tänder fyra ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Första Krönikeboken kapitel 29, vers 10 - 14
Inför hela församlingen prisade David Herren: ”Prisad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet. Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät, ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre, och du är den upphöjde härskaren över allting. Rikedom och ära kommer från dig, och du råder över allting. I din hand är kraft och styrka, allt har du makt att göra stort och starkt. Och nu, vår Gud, tackar vi dig och lovar ditt härliga namn. Ty vem är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt, och det vi givit åt dig har vi fått ur din hand.

Epistel
Till de kristna i Thessalonike kapitel 5, vers 16 - 24
Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inga profetior men pröva allt. Ta vara på det som är bra, och avhåll er från allt slags ont. Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det.

Evangelium
Evangeliet enligt Lukas kapitel 17, vers 11 - 19
Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: ”Jesus, mästare, förbarma dig över oss!” Då sade han till dem: ”Gå och visa upp er för prästerna!” Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: ”Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära?” Och han sade till mannen: ”Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig.”

Psaltaren
Psaltaren kapitel 65, vers 9 - 14
De som bor vid jordens ändar står häpna inför dina mäktiga gärningar, öster och väster fyller du med jubel. Du tar dig an jorden och ger den regn, du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Du får säden att växa, du sörjer för jorden. Du vattnar åkerns fåror och jämnar ut dess tiltor. Med regnskurar gör du jorden mjuk, du välsignar det som växer. Du kröner året med goda gåvor, där du går fram gror feta skördar. Ödemarkens beten frodas, höjderna klär sig i jubel. Ängarna smyckas av fårhjordar och dalarna höljer sig i säd. Allt är jubel och sång.

 

 

//