Kalendarium

Händer i Engelbrekts församling

Zazen - kristen djupmeditation
2014-09-17 kl: 18:30-19:30
Hjorthagskyrkan
Mer information
Mässa i kapellet
2014-09-18 kl: 11:30-12:00
Engelbrektskyrkan
Mer information
The Promised Land - konsert med Radiokören
2014-09-20 kl: 15:00-17:00
Engelbrektskyrkan
Mer information
Högmässa
2014-09-21 kl: 11:00-12:15
Hjorthagskyrkan
Mer information
Högmässa
2014-09-21 kl: 11:00-12:30
Engelbrektskyrkan
Mer information
Lunchmusik
2014-09-24 kl: 12:15-12:35
Engelbrektskyrkan
Mer information
Träffpunkt Engelbrekt
2014-09-24 kl: 12:15-14:30
Engelbrektskyrkans kyrksal
Mer information
Onsdagsträffen
2014-09-24 kl: 13:00-14:30
Hjorthagskyrkans kyrksal
Mer information
Zazen - kristen djupmeditation
2014-09-24 kl: 18:30-19:30
Hjorthagskyrkan
Mer information
Mässa i kapellet
2014-09-25 kl: 11:30-12:00
Engelbrektskyrkan
Mer information
Bach möter Bach med Drottningholms Barockensemble
2014-09-27 kl: 16:00-18:00
Hjorthagskyrkan
Mer information
Högmässa
2014-09-28 kl: 11:00-12:15
Engelbrektskyrkan
Mer information
Träffpunkt Engelbrekt
2014-10-01 kl: 11:15-14:30
Engelbrektskyrkans kyrksal
Mer information
Lunchmusik
2014-10-01 kl: 12:15-12:35
Engelbrektskyrkan
Mer information
Onsdagsträffen
2014-10-01 kl: 13:00-14:30
Hjorthagskyrkans kyrksal
Mer information
Zazen - kristen djupmeditation
2014-10-01 kl: 18:30-19:30
Hjorthagskyrkan
Mer information
Mässa i kapellet
2014-10-02 kl: 11:30-12:00
Engelbrektskyrkan
Mer information
Afternoon Tea - musik och förtäring
2014-10-04 kl: 15:00-17:00
Hjorthagskyrkan
Mer information
Högmässa
2014-10-05 kl: 11:00-12:15
Hjorthagskyrkan
Mer information
Guidning av Engelbrektskyrkan
2014-10-05 kl: 12:00-13:00
Engelbrektskyrkan
Mer information
1 2 
 
 
 

 

 

Fjortonde söndagen efter trefaldighet
Tema
Enheten i Kristus

Liturgisk färg
Grön

Altardekoration
På altaret ställer vi blommor i blandade färger  och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Amos kapitel 9, vers 11 - 15
Den dagen skall jag resa upp Davids förfallna hydda, mura igen rämnorna och resa upp det som rasat, bygga upp den som i forna dagar, så att de kan lägga under sig vad som är kvar av Edom och alla de folk över vilka mitt namn har utropats, säger Herren, som utför detta. Ja, den tid kommer, säger Herren, då plöjaren följer tätt efter den som skördar och vintramparen tätt efter den som sår, då bergen dryper av druvsaft och alla höjder flödar över. Då skall jag vända ödet för mitt folk Israel. De skall bygga upp förstörda städer och bo i dem, plantera vingårdar och själva dricka vinet, anlägga trädgårdar och äta deras frukt. Jag skall plantera dem i deras egen mark, och de skall aldrig mera ryckas upp ur den mark som jag har gett dem, säger Herren, din Gud.

Epistel
Till de kristna i Korinth kapitel 1, vers 10 - 13
Men i vår herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Chloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger: ”Jag hör till Paulus”, eller ”Jag hör till Apollos”, eller ”Jag hör till Kefas”, eller ”Jag hör till Kristus”. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er, eller var det i Paulus namn ni döptes?

Evangelium
Evangeliet enligt Johannes kapitel 17, vers 18 - 23
Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.

Psaltaren
Psaltaren kapitel 95, vers 1 - 7
Kom, låt oss jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning! Låt oss träda fram inför honom och tacka, hylla honom med sång och spel! Ty en stor Gud är Herren, en stor konung över alla gudar. I hans hand är jordens djup, och bergens toppar är hans. Hans är havet, som han har gjort, och fasta landet, som hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare, ty han är vår Gud och vi hans folk, fåren i hans hjord.

 

 

//