Kalendarium

Händer i Engelbrekts församling

Högmässa
2015-01-25 kl: 11:00-12:15
Engelbrektskyrkan
Mer information
Konsert: Frank Martin - mässa för dubbelkör
2015-01-25 kl: 18:00-19:00
Engelbrektskyrkan
Mer information
Lunchmusik
2015-01-28 kl: 12:15-12:35
Engelbrektskyrkan
Mer information
Onsdagsträffen
2015-01-28 kl: 13:00-14:30
Hjorthagens kyrksal
Mer information
Träffpunkt Engelbrekt
2015-01-28 kl: 13:30-14:30
Engelbrektskyrkans kyrksal
Mer information
Mässa i kapellet
2015-01-29 kl: 11:30-12:00
Engelbrektskyrkan
Mer information
Radiokören 90 år
2015-01-31 kl: 15:00-16:15
Engelbrektskyrkan
Mer information
Högmässa
2015-02-01 kl: 11:00-12:15
Hjorthagskyrkan
Mer information
Inklusiva mässan i kapellet
2015-02-01 kl: 18:00-19:00
Engelbrektskyrkans kapell
Mer information
Lunchmusik
2015-02-04 kl: 12:15-12:35
Engelbrektskyrkan
Mer information
Onsdaqsträffen - en mötesplats för daglediga
2015-02-04 kl: 13:00-14:30
Hjorthagskyrkans kyrksal
Mer information
Träffpunkt Engelbrekt
2015-02-04 kl: 13:30-14:30
Engelbrektskyrkans kyrksal
Mer information
Zazen - kristen meditation
2015-02-04 kl: 18:30-19:30
Hjorthagskyrkan
Mer information
Mässa i kapellet
2015-02-05 kl: 11:30-12:00
Engelbrektskyrkan
Mer information
Högmässa
2015-02-08 kl: 11:00-12:30
Engelbrektskyrkan
Mer information
Lunchmusik
2015-02-11 kl: 12:15-12:35
Engelbrektskyrkan
Mer information
Onsdagsträffen - en mötesplats för daglediga
2015-02-11 kl: 13:00-14:30
Hjorthagskyrkans kyrksal
Mer information
Träffpunkt Engelbrekt
2015-02-11 kl: 13:30-14:30
Engelbrektskyrkans kyrksal
Mer information
Mässa i kapellet
2015-02-12 kl: 11:30-12:00
Engelbrektskyrkan
Mer information
Orgelinvigning
2015-02-14 kl: 15:00-16:00
Hjorthagskyrkan
Mer information
1 2 
 
 
 

 

 

Tredje söndagen efter trettondagen


När gamla förbundets folk var på väg genom öknen hade de inget att dricka. Av Gud fick Mose befallningen att med sin stav slå på den hårda, torra klippan, så skulle vatten komma ur den. De första kristna tolkade detta som att Kristus är den klippa som ger det vatten vi behöver för ökenvandringen. Han kan låta trons källflöden springa fram även där det ser ut att vara öken.

Tema
Jesus skapar tro

Liturgisk färg
Grön

Altardekoration
På altaret ställer vi vita och röda blomor  och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Första Kungaboken kapitel 8, vers 41 - 43
Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn — ja, också där skall man höra talas om ditt stora namn, din starka hand, din lyftade arm — och denne främling kommer och åkallar dig, vänd mot detta hus, lyssna då i himlen, där du tronar, och gör det som han ber dig om. Då skall alla jordens folk lära känna ditt namn och frukta dig, så som ditt folk Israel gör, och förstå att detta hus som jag har byggt är helgat åt ditt namn.

Epistel
Till de kristna i Rom kapitel 1, vers 16 - 17
Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: 'Den rättfärdige skall leva genom tron.'

Evangelium
Evangeliet enligt Matteus kapitel 8, vers 5 - 13
När han gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp: ”Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor.” Jesus sade: ”Skall då jag komma och bota honom?” Officeren svarade: ”Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl, och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och till den andre: Kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: Gör det här, så gör han det.” Jesus blev förvånad och sade till dem som följde honom: ”Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder.” Och till officeren sade Jesus: ”Gå. Du trodde och det skall ske.” Och i det ögonblicket blev pojken frisk.

Psaltaren
Psaltaren kapitel 36, vers 6 - 10
Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

 

 

//