Det går en bro från tro till ro

Temahelg den 29-30 januari kring Den Svenska Psalmboken 1986

 

 

Lördagen den 29 januari  2011
kl 11.00 ”Himlens ordbok” –lång väg till psalmboken
Prosten Börje Engström tecknar bakgrunden till 1986 års psalmbok.

kl 12.00 Lunch 30:-

13.00 ”Sångerna, de som sjöng mig…” –att skriva psalmer
Psalmförfattaren Ylva Eggehorn delar sina erfarenheter.

kl.14.30 Fikapaus 20:-

kl 15.00 ”Improvisationer och koraler” –psalmkonsert
Organisten i Storkyrkan, Stockholm, Mattias Wager, improviserar på orgel och inspirerar till psalmsång.


Söndag 30 januari
kl.11.00”De skall lovsjunga honom i tempelskaran” –högmässa i psalmsångens tecken
Mattias Wager, församlingens organister, körer, präster och psalmsjungande tempelskara.

//