Kyrkoårets texter

Påskdagen

20 april 2014

 

Tema

Kristus är uppstånden 

Liturgisk färg

Vit

På altaret

Påskliljor 

Sex ljus 

Foto: PMB Media & Design

Bibeltexter enligt Lukasserien

Gammaltestamentlig text
Hosea 6:1-3

Kom, låt oss vända tillbaka till Herren! Han rev, och han skall läka oss, han slog, och han skall förbinda oss. Han ger oss liv efter två dagar, på den tredje reser han oss upp, så att vi får leva inför honom. Låt oss lära känna honom, låt oss sträva efter kunskap om Herren. Så visst som gryningen skall han träda fram, han skall komma till oss som ett regn, ett vårregn som vattnar jorden.

Episteltext 
Apostlagärningarna 3:14-16
Petrus sade till folket: Ni förnekade honom som var helig och rättfärdig och begärde att få en mördare frigiven, och vägvisaren till livet dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda, det kan vi vittna om. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. Den tro som kommer genom detta namn har gett honom full hälsa i allas er åsyn.

Evangelietext
Lukas 24:1-12
Dagen efter sabbaten gick kvinnorna i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven, och när de gick in kunde de inte finna herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro, men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken, men männen sade till dem: "Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er medan han ännu var i Galileen: att Människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen." Då kom de ihåg hans ord, och när de hade återvänt från graven berättade de alltsammans för de elva och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där, och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt.

Dagens Psaltarpsalm
Psaltaren 118:15-24
Hör hur segerropen skallar, jubel stiger från de trognas läger: Herrens hand har visat sin kraft. Herrens hand är höjd till seger, Herrens hand har visat sin kraft. Jag skall inte dö, jag skall leva och vittna om Herrens gärningar. Hårt har Herren tuktat mig, men han gav mig inte i dödens våld. Öppna för mig rättfärdighetens portar! Jag vill gå in och tacka Herren. Här är Herrens port, här får hans trogna gå in. Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk, det står för våra ögon som ett under. Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada!

(Dagens Psaltarpsalm kan växelläsas i gudstjänsterna. Församlingen läser då i regel den indragna texten enligt uppställningen i Evangeliebok för Svenska kyrkan.)  

Kuriosa
Efter fastans återhållsamhet och långfredagens sorg och tystnad bryter påskdagen in med sin glädjefest. Maria och Maria från Magdala finner Jesu grav tom. Han har uppstått från de döda.

Påskljuset i kyrkan tänds redan vid gudstjänstens inledning och det går knappast att ta miste på glädjebudskapet när påskhälsningen ljuder:
”Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden!" 

Ordet påsk kommer från "pesach" som betyder "gå förbi". Det hör ihop med natten då Dödsängeln gick förbi hemmen där Israels folk skyddat sig genom att stryka Lammets blod på sina dörrposter. 
(Andra Moseboken 12:21-28)

Varför flyttar påsken på sig? Läs om förhållandet mellan fasta och påsk här

Foto: Bodil Johnson

Sidan uppdateras i regel med kommande söndags texter varje tisdag även om undantag förekommer, till exempel under sommaren. Övriga helgdagar publicerar vi inte alltid, dessa återfinns alltid via länk i högerspalten.

Aktuellt igår, idag, i framtiden

Fast sprungna ur en annan kultur och en annan tid kan bibeltexterna säga oss människor någonting idag. I predikan och samtal får vi hjälp att tyda och förstå textens betydelse för oss i nutidssamhället. Det har alltså ingen betydelse att breven i Nya Testamentet skrevs till olika församlingar runt Medelhavet för nästan 2000 år sedan, de är lika aktuella för oss idag. Sak samma med de ännu äldre profetiska skrifterna i Gamla Testamentet.

Ur den svenska evangelieboken
Bibeltexterna som läses vid söndagens huvudgudstjänst har sammanställts i den svenska evangelieboken. Det är Kyrkomötet som fastställt vilka av bibelns texter som ska ingå.

Samma text var tredje år...
Evangeliebokens texter läses, med några få undantag, var tredje år. Från och med första advent 2013 till och med domssöndagen 2014 läses tredje årgångens texter. Första advent 2014 inleds första årgångens läsningar.

...eller var fjärde år.
Under veckan från Palmsöndag till Påskdag läses texterna "evangelievis" och återkommer då var fjärde år.
2014: Lukasserien
2015: Johannesserien
2016: Matteusserien
2017: Markusserien 

Psaltarpsalm
I evangelieboken finns också en psaltarpsalm för varje sön-/helgdag. I en del kyrkor växelläses eller sjunges psaltarpsalmen i högmässan.

Hitta Kyrkoårets alla texter
Kyrkoårets alla texter återfinns  här. 

Länkar med bibelanknytning

//