Kyrkoårets texter

Andra söndagen i påsktiden

27 april 2014

 

Tema

Påskens vittnen 

Liturgisk färg

Vit

På altaret

Påskliljor eller vårblommor

Sex ljus 

Foto: PMB Media & Design

Bibeltexter enligt Lukasserien

Gammaltestamentlig text
Sakarja 8:6-8

Så säger Herren Sebaot: Om de som är kvar av folket tror att detta är omöjligt i kommande dagar, är det därför omöjligt för mig? frågar Herren Sebaot. Så säger Herren Sebaot: Jag skall rädda mitt folk ut ur österns länder och västerns. Jag skall hämta dem hit och låta dem bo i Jerusalem. De skall vara mitt folk och jag skall vara deras Gud i trohet och rättfärdighet.

Episteltext 
Första Petrusbrevet 1:3-9
Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro — och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld — skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom men älskar honom ändå; ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig, himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro: era själars räddning.

Evangelietext
Johannes 20:24-31
En av de tolv, Tomas, som kallades Tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: ”Vi har sett Herren”, men han sade: ”Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte.” En vecka senare var lärjungarna samlade igen, och Tomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: ”Frid åt er alla.” Därefter sade han till Tomas: ”Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!” Då svarade Tomas: ”Min Herre och min Gud.” Jesus sade till honom: ”Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror.” Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn.

Dagens Psaltarpsalm
Psaltaren 145:1-7
Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung, nu och för evigt prisar jag ditt namn. Dag efter dag vill jag prisa dig, nu och för evigt sjunga ditt lov. Stor är Herren, högt är han prisad, ingen kan fatta hans storhet. Släkte efter släkte skall hylla dina verk och vittna om dina väldiga gärningar. De skall tala om din härlighet, ditt höga majestät, och de under som du gör vill jag besjunga. De skall prisa din fruktansvärda makt, och din storhet vill jag förkunna. De skall ropa ut din stora godhet och jubla över din trofasthet.

(Dagens Psaltarpsalm kan växelläsas i gudstjänsterna. Församlingen läser då i regel den indragna texten enligt uppställningen i Evangeliebok för Svenska kyrkan.)  

Kuriosa
Påskljuset i kyrkan tänds redan vid gudstjänstens inledning och det går knappast att ta miste på glädjebudskapet när påskhälsningen ljuder:
”Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden!" 

Ordet påsk kommer från "pesach" som betyder "gå förbi". Det hör ihop med natten då Dödsängeln gick förbi hemmen där Israels folk skyddat sig genom att stryka Lammets blod på sina dörrposter. 
(Andra Moseboken 12:21-28)

Varför flyttar påsken på sig? Läs om förhållandet mellan fasta och påsk här

Foto: Bodil Johnson

Sidan uppdateras i regel med kommande söndags texter varje tisdag även om undantag förekommer, till exempel under sommaren. Övriga helgdagar publicerar vi inte alltid, dessa återfinns alltid via länk i högerspalten.

Aktuellt igår, idag, i framtiden

Fast sprungna ur en annan kultur och en annan tid kan bibeltexterna säga oss människor någonting idag. I predikan och samtal får vi hjälp att tyda och förstå textens betydelse för oss i nutidssamhället. Det har alltså ingen betydelse att breven i Nya Testamentet skrevs till olika församlingar runt Medelhavet för nästan 2000 år sedan, de är lika aktuella för oss idag. Sak samma med de ännu äldre profetiska skrifterna i Gamla Testamentet.

Ur den svenska evangelieboken
Bibeltexterna som läses vid söndagens huvudgudstjänst har sammanställts i den svenska evangelieboken. Det är Kyrkomötet som fastställt vilka av bibelns texter som ska ingå.

Samma text var tredje år...
Evangeliebokens texter läses, med några få undantag, var tredje år. Från och med första advent 2013 till och med domssöndagen 2014 läses tredje årgångens texter. Första advent 2014 inleds första årgångens läsningar.

...eller var fjärde år.
Under veckan från Palmsöndag till Påskdag läses texterna "evangelievis" och återkommer då var fjärde år.
2014: Lukasserien
2015: Johannesserien
2016: Matteusserien
2017: Markusserien 

Psaltarpsalm
I evangelieboken finns också en psaltarpsalm för varje sön-/helgdag. I en del kyrkor växelläses eller sjunges psaltarpsalmen i högmässan.

Hitta Kyrkoårets alla texter
Kyrkoårets alla texter återfinns  här. 

Länkar med bibelanknytning

//