Vigsel

Ett bröllop är en fest till kärleken och ett minne för livet - för brudparet och för alla som deltar. Välkommen att viga er i någon av våra kyrkor!

Kyrka och präst
Brudparet kan själva välja i vilken av våra kyrkor som vigseln skall ske. De kan ocks välja en präst från en annan församling (inom Svenska kyrkan) men då får de själva ta kontakten med honom eller henne.
 
Kyrkotillhörighet
För att kunna gifta sig i Svenska kyrkan måste minst en av de blivande makarna vara kyrkotillhörig.
 
Hindersprövning
Intyg om hindersprövning får man genom att kontakta Skatteverket Intyget gäller i fyra månader och ska lämnas till vigselprästen eller till vår församlingsexpedition, senast två veckor före vigseln.
 
Lysning
Förr var det vanligt med lysning i kyrkan. Lysningen finns fortfarande kvar men är numera frivillig, den 
går till så att man i söndags-gudstjänsten eller mässan, nämner namnen på dem som skall gifta sig och ber för dem.
Önskas lysning ringer ni till vår församlingsexpedition,
tel. 0418 - 574 00, och meddelar oss vilken kyrka och vilken dag ni vill att lysningen skall ske. 
 
 

Vigselsamtal
Under vigselsamtalet samtalar prästen om meningen och symboliken med vigseln.
Samtidigt får brudparet möjlighet att ställa frågor inför bröllopet. Samtalet handlar också om det praktiska - hur man ska gå och stå, ringar, bukett, gäster etc. Prästen håller även en genomgång av vigselgudstjänsten. Vigselsamtalet kan äga rum i hemmet, församlingshemmet eller i kyrkan.
 
 
Kostnad
Att vigas i den egna församlingskyrkan är alltid gratis om det sker i Svenska kyrkans ordning. Däremot bekostar brudparet själv extra musik - till exempel en sångsolist - och extra utsmyckning av kyrkan.

 

 

 

 Välkommen att boka vigsel

Heidi Trygg

0418-574 00

//